הוראת מדעי המחשב וסייבר - תכנית לימודים

תואר ראשון נשים, קמפוס אלקנה

 

שנה א

שנה ב

שנה ג

שנה ד

 

א

ב

א

ב

א

ב

א

ב

לוגיקה ומערכות ספרתיות

1

 

 

 

 

 

 

 

אשנב למתמטיקה

1

 

 

 

 

 

 

 

מבוא למדעי המחשב – הרצאה

2

 

 

 

 

 

 

 

מבוא למדעי המחשב –תרגיל

1

 

 

 

 

 

 

 

אלגברה ליניארית

 

1

 

 

 

 

 

 

חשבון אינפיניטסימלי

 

1.5

 

 

 

 

 

 

מבנה נתונים א – הרצאה

 

1

 

 

 

 

 

 

מבנה נתונים א – תרגיל

 

0.5

 

 

 

 

 

 

תכנות מתקדם – הרצאה

 

 

1

 

 

 

 

 

תכנות מתקדם – תרגיל

 

 

1

 

 

 

 

 

הסתברות וסטטיסטיקה

 

 

2*

 

 

 

 

 

מערכות הפעלה וארגון קבצים

 

 

 

1

 

 

 

 

מסדי נתונים

 

 

 

1.5

 

 

 

 

בניית אתרים ו-JavaScript

 

 

 

1.5

 

 

 

 

שפת תכנות – פייתון

 

 

 

 

1.5

 

 

 

אוטומטים ושפות פורמליות

 

 

 

 

2

 

 

 

תקשורת ואבטחת נתונים

 

 

 

 

1

 

 

 

אבטחת רשתות

 

 

 

 

 

1

 

 

כלים לאבטחה

 

 

 

 

 

1

 

 

ניתוח מערכות מידע

 

 

 

 

 

1

 

 

מבנה המחשב ושפת סף

 

 

 

 

 

1.5

 

 

סמינריון במדעי המחשב – סייבר

 

 

 

 

 

 

2

 

סייבר – אבטחת רשתות

 

 

 

 

 

 

1

 

סייבר – הצפנה וניהול סיכונים

 

 

 

 

 

 

1

 

פרויקט גמר

 

 

 

 

 

 

 

2*

                      סך הכול

9

6

9

4

  • לימודי חינוך

חזרה להתמחות למדעי המחשב