הנחיות לעבודה סמינריונית- בני ישיבות

 1. בכל התמחות יש לכתוב עבודה סמינריונית המזכה ב-2 ש"ש.
 2. ניתן להירשם בכל שנה לשתי הנחיות לכל היותר.
 3. ניתן להירשם להנחיה משנה ב' ומעלה.
 4. ניתן להירשם להנחיה רק לאחר ביצוע קורס 'אוריינות אקדמית'.
 5. את הכתיבה מלווה מנחה מהרשומים מטה. יש לסמן את המנחה המבוקש ולהעביר למזכירות לשיבוץ. ניתן להודיע גם במייל.
 6. מספר הסטודנטים הרשומים לכל מנחה מוגבל ל-50.
 7. אנו נעשה את מירב המאמצים כדי לאפשר לכם להיות מונחים על ידי המנחה שבחרתם, אך איננו מתחייבים לכך. ייתכן כי בשל אילוצים שונים תופנו למנחה אחר.
 8. תהליך ההנחיה בנוי על פי השלבים הבאים: (א) מפגש כללי. (ב) מפגש פרטי. (ג) בדיקת ראשי פרקים ורשימת מקורות. (ד) בדיקת פרק אחד. (ה) בדיקת טיוטה שלמה. (ו) בדיקת עבודה גמורה ומתן ציון סופי (ציון עובר: 70). 
 9. סטודנט המעוניין להמשיך הנחיה משנה קודמת רשאי להירשם, אך חייב לצרף בקשה מיוחדת לשם כך. את הבקשה יש להגיש לכל המאוחר עד ט"ו באב תשע"ח למייל: ohadb@orot.ac.il.
  בגוף הבקשה יש לציין: (א) שם מלא ות"ז של הסטודנט. (ב) שנה אקדמית בתשע"ט. (ג) שם המנחה. (ד) מצב העבודה. (ה) הסיבה שבגינה העבודה לא הוגשה בזמנה.
  הבקשות יידונו, ותתקבל אחת מן ההחלטות הבאות: אישור המשך / אישור בתשלום קנס / דחיית הבקשה.
 10. לקראת פתיחת השנה יישלח אליכם קובץ הנחיות מפורט ובו: לוח הזמנים, כללים אחידים לכתיבה, דרכי תקשורת, הנחיות נוספות ועוד. יש לפעול על פי הנחיות אלו במדויק.