הנני שלחנו-שירות לאומי

דפי מאורות (5771-11)
חוק השירות הלאומי נחקק בשנת 1953 על מנת לתת מענה לבנות ששוחררו מחובת שירות הביטחון. בספטמבר 2006 אישרה ממשלת ישראל כי גם בנים אשר קיבלו פטור מצה"ל יוכלו להתנדב לשירות לאומי על פי חוק ויהיו זכאים לכל ההטבות והזכויות על פי חוק קליטת חיילים משוחררים. בשנים האחרונות נפתח השירות הלאומי גם למתנדבים ערביים. בפועל, עדיין רוב מתנדבי השירות הלאומי הן בנות דתיות ששוחררו מחובת השירות בצה"ל מטעמי דת. הרשות האחראית על השירות הלאומי היא מִנהלת השירות הלאומי במשרד ראש הממשלה.
 
מתנדבי השירות הלאומי מופעלים בתחומים שונים: חינוך – קידום הילד במסגרת החינוך הרגיל בתחום הלימודי, החינוכי והחברתי, מגני הילדים ועד בתי הספר התיכוניים וכן בבתי ספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים; רווחה – סיוע לאוכלוסייה בעלת נכות נפשית או פיזית, שילוב בעבודה סיעודית וחינוכית על פי צורכי המוסד, סיוע לתפקודם של הנכים והמוגבלים וארגון פעילות חברתית בתוכם; איכות הסביבה – בחברה להגנת הטבע; ביטחון – במוקדי ביטחון ביישובים; בריאות – שירות בבתי חולים כסיוע לצוות הרפואי במחלקות השונות, במד"א ובקופות החולים.
להלן רשימה חלקית של עמותות המפעילות את השירות הלאומי:
האגודה להתנדבות
העמותה המייסדת, הוותיקה והגדולה ביותר שהוקמה לפני למעלה מארבעים שנה, עם ניצניו הראשונים של  מפעל השירות הלאומי. המסגרת הוקמה לבוגרות החינוך הדתי המבקשות לשרת בהתנדבות את המדינה במשך שנה או שנתיים.
בת עמי, אמונה/אלומה
התארגנות משותפת להפעלת מתנדבים בשירות הלאומי במסגרת לאומית-ציונית-דתית. יעדי השירות נקבעים בהתאם לשיקולים לאומיים, ערכיים, ציוניים ודתיים על פי הנחיות הלכתיות ובתיאום עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר.
עמינדב
אגודה תורנית להתנדבות הפועלת כשלושים שנה בתחום השירות הלאומי במטרה לעודד בנות דתיות להתנדב לשנה אחת בתחומי החינוך, הרווחה, החסד, קליטת עלייה, בריאות ובכל תחום חיוני למדינה ולעם המתאים לבת ישראל.
 
שלומית                                                                                                                       
עמותה ציבורית, בלתי מפלגתית, העוסקת בהפעלת מתנדבים בשירות לאומי. מטרת העמותה היא להביא למודעות הציבור כי לאלה שנמנע מהם להתגייס קיימת אלטרנטיבה לשירות הצבאי, מתוך אמונה כי ראוי שכל צעיר במדינה יתרום לחברה ולמדינה. ב"שלומית" מתנדבות צעירות חילוניות שצה"ל לא גייס לשירותיו וכן בנות ערביות-נוצריות, מוסלמיות ובדואיות ומתנדבים יהודיים (בנים) בעלי פטור רפואי.
ש.ל.מ. – שירות לאומי ממלכתי
עמותה המפעילה את האוכלוסיות החדשות בשירות הלאומי: בנים, בנות חילוניות וצעירים ערביים, מתוך ראייה חינוכית ערכית השואפת לשלב את כל בעלי הפטור מגיוס במסגרת התנדבותית-אזרחית.
התרומה רבת המשמעות של המתנדבים בשירות הלאומי מוכיחה כי בעזרת מוטיבציה, כוח רצון, רוח נעורים ומסירות אמתית וערכית, ניתן לתמוך באוכלוסיות רבות ולהעניק סיוע אמתי למבוגרים ולילדים מכל גווני הקשת החברתית בישראל.
לעיון נוסף:
שירות לאומי באתר משרד החינוך: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/SherutLeumi     
 
 
 

 

 

 

מחבר:
מכמן, ברוריה