הנני שלחני - יד הנדיב – קרן רוטשילד

דפי מאורות (5771-45)
ד הנדיב פועלת בישראל מטעם נאמנויות של משפחת רוטשילד. שורשיה של הקרן נטועים במורשתו של הברון אדמונד דה-רוטשילד להתחדשות החיים היהודים בארץ ישראל החל ממחצית המאה ה-19.
 
 

הקרן פועלת במתכונתה הנוכחית מאז שנת 1958 ומתרכזת במספר מוגבל של מיזמים בני-קיימא, תוך שימת דגש על תכנון, איכות מקצועית ובקרה על ביצועים ותוצאות. כמו כן מתחייבת הקרן לשמור על פרופיל ציבורי צנוע. כיום מתמקדת הקרן במתן מענקים בתחומי החינוך, הסביבה, המצוינות האקדמית, החברה האזרחית והקהילה הערבית. מפעליה של הקרן הן רבים ממה שמאפשרת כאן היריעה.         
להלן אפוא כמה מהמפעלים הקשורים לעשייה חינוכית:           
המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים שהקים הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) בשנת 1965 ממקד את מאמציו בהנגשת כתבי הקודש היהודיים לתלמידים מכל הגילים ומכל סוגי הרקע ביהדות. פרויקט הדגל שלו הוא מהדורה בת 46 כרכים של התלמוד הבבלי בעריכת הרב אבן-ישראל, בתרגום מארמית ובליווי פרשנות. יד הנדיב תמכה בהכנת המהדורה, בהוצאתה לאור במשך חמש השנים הראשונות, ובהנגשתה לציבור באמצעות האינטרנט.
הטלוויזיה החינוכית (המרכז לטלוויזיה לימודית): ערוץ הטלוויזיה הראשון שהחל לפעול בישראל בשנת 1966. מפעל פורץ-דרך לשימוש בטלוויזיה ככלי חינוכי להעשרת תכניות הלימודים של בתי הספר בישראל. יד הנדיב יזמה את הפרויקט והפעילה את הטלוויזיה במשך שנים מספר. בשנת 1969 העבירה יד הנדיב את הפרויקט לאחריותה של ממשלת ישראל.
המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח): מתמקד בפיתוח שיטות חדשניות ואפקטיביות להוראה וללמידה תוך שימוש בטכנולוגיות מודרניות ובמערכות מתוחכמות למעקב ולהערכה. הוקם ביזמת יד הנדיב בשנת 1971.
האוניברסיטה הפתוחה: בשנת 1971 יזמה יד הנדיב הקמת אוניברסיטה פתוחה בישראל לפי דגמים המוכרים מהעולם. האוניברסיטה הפתוחה פתחה את שעריה בשנת 1976. שיטת ההוראה הייחודית של האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לסטודנטים ללמוד במועד ובמקום הנוחים להם, ומאפשרת לכל אחד ללמוד בקצב המתאים לו ובתנאים המשתלבים במסלול חייו.
מנו"ף: כפר נוער לבני נוער בסיכון הממוקם מצפון לעכו. הכפר הוקם בשנת 1975 ביזמת יד הנדיב ובשיתוף משרדי החינוך והרווחה, על פי המלצתו של פרופסור חיים אדלר, המשמש כיושב ראש הכפר. מאז ייסודו השתכנו ולמדו במנו"ף 1,500 בני נוער בסיכון, שזכו להשכלה תיכונית ולהכשרה מקצועית.
אבני ראשה – המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית: הוקם בשנת 2007 כיזמה משותפת של יד הנדיב ומשרד החינוך. המכון נועד לשמש "בית מקצועי" למנהלי בתי הספר בישראל וזרוע לפיתוח המנהלים כמובילי ההוראה והלמידה בבתי הספר.
"יד הנדיב" תמכה גם בייסודה של להקת "נגה", להקת המחול של בוגרות המכללה.
 
לעיון נוסף:
·         רן אהרונסון, הברון והמושבות: ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בראשיתה 1890–1882, ירושלים 1990.
·         אתר יד הנדיב: www.yadhanadiv.org.il
 
 
 

 

 

 

מחבר:
מכמן, ברוריה