הנני שלחני - מינה שוחט

דפי מאורות (5771-36)
תר"מ–תשכ"א (1880–1961)
 

מניה שוחט נולדה למשפחה יהודית אמידה ברוסיה אשר הייתה אז תחת שלטון הצאר.

 
 
היא סיפרה שהסוציאליזם שלה החל בקשר שבינה ובין איש אחד: בהיותה ילדה פגשה אדם רעב בדרכה לבית הספר ונתנה לו את הכריך שלה. כצעירה, ברחה מן הבית וביקשה למצוא "תיקון" לעצמה בעבודה. בשנת 1898 יצאה לעזור לכפריים שסבלו מרעב. לאחר מכן  המשיכה בפעילותה המהפכנית למען העניים והפועלים ופעמיים אף נאסרה. בהשפעת אחד ממפקדי המשטרה החשאית שפגשה הקימה מפלגה לשיפור מצב העניים ללא מרידה בצאר.  מניה ארגנה שביתות ונחלה הישגים, אך לאחר פרעות קישינב (1903) ומשהוברר שהמשטר הצארי לא יסכים לפעילותה התפרקה המפלגה.
כאן גם החל הפרק היהודי בחייה של מניה. בשנת 1904 הגיעה מניה לארץ ישראל.  בשנותיה הראשונות בארץ השקיעה מאמץ בחקר מצבו של הפועל העברי ובדרך לפתרון בעיותיו. לאחר מכן יצאה לאירופה לחקור דגמי התיישבות נוספים. היא הגיעה למסקנה כי רק בהתיישבות קואופרטיבית יצליח הפועל העברי להתיישב בארץ. עם שובה ארצה ארגנה קולקטיב פועלים בחוות סג'רה, ששימש גם בסיס לארגון "השומר", ונישאה למנהיג הקולקטיב ישראל שוחט. מניה הייתה פעילה בארגון העלייה להתיישבות של קבוצת שומרים בתל-עדשים בשנת 1913, ולאחר מכן הצטרפה לכפר גלעדי.
בימי מלחמת העולם הראשונה הוגלתה משפחת שוחט לתורכיה, ושם נולדה בתם אנה.   משחזרו בני הזוג שוחט לארץ התברר להם כי ארגון 'השומר' הודח מן העמדה הבכירה שהייתה לו בתחום הביטחון. מניה וישראל שוחט לא קיבלו את גזר הדין הפוליטי והשתתפו בארגון מחתרת חדשה 'הקיבוץ'. 
בשנת 1921 יצאה מניה בשליחות תנועת הפועלים לארצות הברית. כשחזרה לארץ פרצו פרעות תרפ"א. מניה הסתובבה מחופשת בשכונות בתל אביב והצילה רבים. היא נחשדה  ברציחתו של ישראל דה האן ובנקמה בקצין ערבי. בשנים הבאות נדדה בין כפר גלעדי ששם שימשה גזברית, ובין תל אביב ששם התיישב בעלה, וניסתה לעזור ככל יכולתה בהעלאת מעפילים, בגיוס נשק וכספים לברית המועצות למלחמה בנאצים. במלחמת העצמאות שהתה מניה בירושלים ואף ניסתה (ללא הצלחה) לשכנע את הפיקוד הערבי שהציונות היא התנועה לשחרור העם היהודי. בשנת 1948 התנדבה לעבוד בקרב עולים חדשים.
מניה נותרה כל חייה דמות בלתי מפוענחת: מהפכנית נודדת ואשת משפחה נאמנה וקרועה גם יחד. לבושה תמיד בחצאית מלאה כיסים, מהם מכילים משרד נודד ומסודר ומהם מחסן ממתקים לילדים. כשחלה ישראל שוחט עברה מניה מכפר גלעדי לתל אביב לטפל בו. מספר חודשים לאחר פטירתה, בשנת 1961, נפטר גם ישראל שוחט.
לעיון נוסף:
• רחל ינאית בן צבי, מניה שוחט, יד בן צבי, ירושלים 1976.
• מוקי צור, "מניה שוחט", בתוך: זאב צחור (עורך), העלייה השנייה: אישים, יד בן צבי, ירושלים תשנ"ח.
 
 
 

 

 

 

מחבר:
פולצ'ק, בועז