הנני שלחני - מעגלי צדק

דפי מאורות (5771-50)
"אנו קוראים לכל בתי הכנסת לפעול לאלתר ולעשות את כל הסידורים הטכניים והכספיים הדרושים לאפשר נגישות לבתי הכנסת לבעלי מוגבלויות, וכך יזכו גם הם להתפלל עם הציבור כולו מבלי להזדקק לחסדיהם של אחרים" (מתוך קול קורא של עמותת במעגלי צדק).
 
 
עמותת במעגלי צדק נוסדה באביב 2004 על ידי מספר פעילים חברתיים. העמותה הוקמה מתוך אמונה כי למורשת ישראל יש נקודת מבט ומטען ייחודי בעלי חשיבות רבה לדיון סביב גיבוש המדיניות החברתית והכלכלית של מדינת ישראל. העמותה פועלת לפיתוח מנגנוני עשייה המקדמים צדק חברתי לאור מורשת ישראל, דרך הגברת מודעות והנעת הציבור ללקיחת אחריות ביצירת שינוי חברתי.
להלן מספר תחומי פעילות העמותה:
  • "התו החברתי": תו איכות המוענק לבתי עסק השומרים על זכויותיהם של העובדים וקיימת בהם גישה לנכים. בסיס הרעיון של התו החברתי הוא בתפיסה שעלינו, כציבור, מוטלת האחריות הרחבה לפקוח עיניים ולוודא כי בכל דבר שאנו נוגעים יישמרו עקרונות היושר והצדק הבסיסיים.
  • מאבק נגד עושק עובדי קבלן: פעילות לשיפור תנאי ההעסקה של עובדי קבלן.
הפעילות מתבצעת במישור המוניציפאלי והפרלמנטרי תוך בחינת מכרזים של גופים ציבוריים וקידום מהלכי אכיפה.
·         במערכת הבריאות: פעילות להחזרת מערכת הבריאות לתפקוד ברוח תפילת הרופא שניסח הרמב"ם"תזכני להביט על כל סובלהבא לשאול בעצתי כעל אדם בלי הבדל בין עשיר לעני את האדם בצר לו הראני, רק את האדם...". מערכת הבריאות, כפי שהיא מתפקדת היום, רואה פחות את האדם בצר לו ויותר את יעילות בית החולים ואת רווחי קופות החולים.
כמו כן פעילה העמותה בענייני שילוב בעלי מוגבלויות בעבודה ובהנגשת המרחב הציבורי לבעלי מוגבלויות, ביישום העקרונות המוסריים הגלומים במצוות השמיטה בחברה הישראלית כולה – דתיים כחילוניים, ובניסיון לפעול נגד תופעת השחיתות הגואה בחברה הישראלית.
העמותה הקימה את בית המדרש לצדק חברתי השוכן בבית מורשה בירושלים ומקיים לימוד שבועי קבוע העוסק בשאלות חברה וכלכלה המעסיקות את החברה הישראלית. נקודת המוצא היא שדיון בנושאים אלה יכול וצריך להתעשר ממקורות השראה של העם היהודי.
בית המדרש פונה לכלל הציבור הרחב ומקיים שיח לימודי עם הבאים בשעריו ושיח ציבורי שבועי דרך המדיה האלקטרונית (פורום, בית מדרש וירטואלי באינטרנט, מאמרים וכדומה).
לאחרונה עוררה העמותה ביקורת קשה על הזמנת נציג של התנועה הרפורמית לכנס שארגנה.
לעיון נוסף
 
 
 

 

 

 

מחבר:
מכמן, ברוריה