הקפדה על שמות של מוסדות

פינת הלשון
כפי שיש לכתוב שמות של אנשים בצורה שהם עצמם כותבים, הוא הדין לגבי גופים ומוסדות. למשל מכון ויצמן כותב את שמו ביו"ד אחת; כך בשערי המוסד וכך במכתבים הרשמיים שלו. 
את שם המוסד ראוי לכתוב במלואו, בלי קיצורים ובלי שיבושים. למשל יש לברר אם לכתוב משרד התעשייה והמסחר או משרד המסחר והתעשייה; מוסד ון ליר או מכון ון ליר; המרכז הבין-תחומי או המרכז הבינתחומי; הבנק הבין-לאומי הראשון או הבנק הבינלאומי הראשון.*
 
* לפי האקדמיה ללשון העברית מילים אלה נכתבות בין-תחומי, בין-לאומי אבל מוסדות אלו בחרו לכתוב בשמם בינתחומי, בינלאומי.
 
(מתוך לאה צבעוני, עברית כהווייתה, עניינים כלליים)
 

 

חזרה לדף פינת הלשון

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל