הרצאתה של פרו' נעמי ג'קסון מאוניברסיטת אריזונה סטייט בארה"ב בנושא יהדות ומחול.

Professor Naomi Jackson from the School of Film, Dance and Theater in Arizona State University visited Orot Israel College and delivered an interesting lecture on "Judaism and Dance" to the students in Orot's Dance and Movement track.