הרצי"ה קוק - תלמידים מספרים - על כבוד והערכה לנשים

דפי מאורות (5773-40)
יחס של כבוד היה לרב צבי יהודה לנשים. כמחנך ראה חשיבות גדולה מאד בהחדרת ובהפנמת יחס זה לתלמידיו ההולכים בדרכו.
 
 
כשתלמידים באו להתייעץ עימו בשאלות כבדות משקל היה שואלם – ומה אשתך אומרת? מה היא מרגישה? הוא הרגילם לחשוב, שיש חשיבות רבה לדעתה ולתחושתה של האישה בכל עניין מהותי העומד על הפרק.
סיפרה הרבנית חנה טאו: הרב התייחס לנשים בכבוד רב. בשעת "סעודה שלישית" הסבו לעיתים לשולחנות זוגות צעירים, והנשים הגישו לשולחן. הרב לא התחיל לאכול עד שהנשים
סיימו להגיש והתיישבו אף הן לשולחן. כמובן שאף אחד אחר לא התחיל לאכול.
סח הרב שאר ישוב הכהן: הרב ראה חשיבות גדולה מאד בכך שנשים תלמדנה מחשבה ואמונה. [...] הרב לימד בביתו אמונה לנשים, והסביר כי מצות אמונה אינה "מצות עשה שהזמן גרמא", שנשים פטורות מלקיימה, ואדרבה, יש לעסוק בעניין זה בעומק ובהרחבה.
סח הרב צפניה דרורי: הרצי"ה הכיר במעלתן של נשים והעריך נשים העוסקות בלימוד. בישיבה הייתי אחראי לקבוצת בחורים אמריקאים. פעם שאלתיו האם להזמין את ד"ר נחמה ליבוביץ ללמד את הבחורים. נענה הרצי"ה: "את נחמה ודאי שאפשר, היא 'תלמיד חכם' ". [...]
מספרת הרבנית חיה ספקטור: כשהגיע עת גיוסי לצבא, החלטתי להתגייס לנח"ל. גדלתי בהתיישבות, ראיתי בצבא גוף מרכזי בתהליך בניין המדינה והתגשמות גאולת ישראל, וחשבתי שבדרך זו עלי ליטול חלק בתהליך זה. חשתי שאיני מסוגלת להשתחרר משירותי הצבאי בהצהירי כי אני דתיה. יום לפני הגיוס ניגשנו לרצי"ה, מספר חברות דתיות, כדי שיברכנו בצאתנו לנח"ל. הרב, אף שברור לחלוטין היה לכולנו, שלא הסכים לדרך בה הלכנו, קיבלנו במאור פנים ובלבביות. כיוון שלא באנו להתייעץ, לא התייחס הרב כלל לעצם ההחלטה שלנו, אלא השמיע באוזנינו דברי חיזוק לקראת הליכתנו לצבא.
שירת קודש לנשים, הרב מרדכי זמיר: הרב אמר, שבחוג המשפחה מותר לשיר ביחד שירי קודש, ואף במשפחה המורחבת, ונהג לצטט את השיר: "דרור יקרא לבן עם בת".
 
מתוך: הילה וולברשטיין (עורכת), משמיע ישועה, מרכז שפירא, עמ' 533–540.
 
 

 

 

 

מחבר:
מכמן, ברוריה