הרשמה וקבלה תואר שני נשים - ישן

ההרשמה

מתעניינם בלימודים במכללה ?

לפניות :  1-800-500-210  (שיחת חינם)        
דוא"ל ponim@orot.ac.il

על בית הספר לתואר שני

בית הספר לתואר שני מכשיר את המחנך והמורה הדתי לסייע, לטפח ולהצמיח את אישיותו החינוכית, להעשיר את עולמו הרוחני,
להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו ואת השכלתו האקדמית ולפתח את מיומנויותיו.

 

בית הספר לתואר שני כולל כיום שלוש תכניות:

ייעוץ חינוכי, בקמפוס אלקנה 

כל התכניות נלמדות על ידי מיטב המרצים, במחויבות תורנית, במצוינות אקדמית, באווירה נוחה ונעימה ובהפרדה מגדרית.
 
 
 

תנאי הקבלה בייעוץ חינוכי

1. בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה בייעוץ חינוכי, בייעוץ בחינוך, בהתפתחות הילד ואישיותו, או בעלי תואר מקביל (כגון: בפסיכולוגיה או בעבודה סוציאלית), אשר ממוצע ציוניהם בתואר הראשון הוא, לכל הפחות, 85.
המועמדים יצטרכו להוכיח ידיעותיהם בתחומים הבאים:
- מבוא לייעוץ חינוכי
- זרמים בפסיכולוגיה ומשמעותם לייעוץ (זרם דינאמי, הומניסטי, התנהגותי וקיומי, טיפול קצר מועד, טיפול ממוקד בנועץ)
- תהליכי ראיון
- תכניות מניעה והתערבות
הוכחת הידע היא על ידי למידת קורסים אקדמיים במוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המל"ג.
בעלי תואר ראשון (.B.A או .B.Ed) בייעוץ בחינוך או בייעוץ חינוכי או בפסיכולוגיה, שלא למדו חלק מהנושאים לעיל, יחויבו בהשלמות.
מועמדים בעלי תואר ראשון שלא מתחומי הייעוץ יחויבו בהשלמת התחומים לעיל לפני כניסתם ללימודי התואר השני:
1. תעודת הוראה
2.   ממוצע ציונים 85
3. הוכחת ידע באנגלית – רמת פטור בתואר הראשון או מבחן פטור.
4. שלוש שנות ניסיון בהוראה או בייעוץ חינוכי.
5. שתי המלצות על איכות העבודה החינוכית. אם המועמד משמש כיועץ חינוכי עליו לצרף את המלצת היועץ הבכיר.
6. ראיון אישי וקבוצתי.
7. עמידה בפני וועדת קבלה.

על מנת להקל על תהליך הרישום, להלן מידע ופרטים ראשונים:
 היקף הלימודים – 26 ש"ש (+ עבודה מעשית אישית 5 ש"ש, לא בבית ספר בו מלמדים). יום בשבוע (יום ראשון) במשך שנתיים.

 שכר לימוד –100% שכ"ל אוניברסיטאי בכל שנת לימודים. אפשרות לקבלת החזר  שכ"ל ממשרד החינוך לזכאים. תשלום נוסף לחייבים בקורסי השלמה.

 קורסי השלמה - מועמדים בעלי תואר ראשון שלא מתחומי הייעוץ יחוייבו בקורסי השלמה לאחר עיון בגיליון הציונים.
קורסי השלמה משולבים ביום הלימודים (יום ראשון).
הקורסים: מבוא לייעוץ חינוכי, תהליכי ראיון, זרם דינאמי הומניסטי, זרם קוגנטיבי התנהגותי, תכניות מניעה והתערבות.

  • תהליך ההרשמה:
  1. לשלוח למכללה טופס הרשמה (מצ"ב בקבצים להורדה מצד שמאל בדף) ומסמכים נילווים: צילום תואר ראשון, תעודת הוראה, גליון ציונים, צילום ת"ז, תמונת פספורט, 2 המלצות מגורם חינוכי/ייעוצי.
    דמי רישום בסך 350 ₪.
  2. לאחר קבלת המסמכים תוזמני/ן ליום ראיונות ורישום במכללה.

 

 

תנאי קבלה הוראת מקרא וספרות חכמים

• בעלי תואר ראשון דסצפלינרי (.B.A) או תואר ראשון בהוראה (.B.Ed) באחד מהתחומים הבאים: תנ"ך, תושבע"פ, מח"י, היסטוריה של עם ישראל ולימודי ארץ ישראל,
   בממוצע ציונים 85.
• תעודת הוראה
• ניסיון של 3 שנים בהוראה או בחינוך (סטאז' נחשב כשנת הוראה).
• בעלי תואר ראשון במקצועות אחרים יידרשו להשלמות עפ"י תכנית אישית.
• הוכחת ידע באנגלית: או פטור בתואר ראשון אם נלמד עד לפני חמש שנים או מבחן פטור.
 
על מנת להקל על תהליך הרישום, להלן מידע ופרטים ראשונים:

היקף הלימודים –  23 ש"ש. יום בשבוע (יום ראשון – נשים, יום רביעי – גברים) במשך שנתיים.
 שכר לימוד –   100% שכ"ל אוניברסיטאי בכל שנת לימודים. אפשרות לקבלת החזר  שכ"ל ממשרד החינוך לזכאים.

 תהליך ההרשמה
 
1. לשלוח למכללה טופס הרשמה ומסמכים נילווים: צילום תואר ראשון, תעודת הוראה, גליון ציונים, צילום ת"ז, תמונת פספורט ודמי רישום בסך 250 ₪.
2. לאחר קבלת המסמכים – הזמנה ליום ייעוץ, ראיונות ורישום במכללה.
 
 

תנאי קבלה ניהול וארגון מערכות חינוך

• ציון 85 ומעלה בתואר ראשון
• תעודת הוראה
• 5 שנות ותק בחינוך
לימודי התואר פוטרים מועמדים לניהול מלימודי מכינה בקורסי מנהלים
 
על מנת להקל על תהליך הרישום, להלן מידע ופרטים ראשונים:
 
​ היקף הלימודים –  25 ש"ש. יום בשבוע (יום שני) במשך שנתיים.
שכר לימוד –   100% שכ"ל אוניברסיטאי בכל שנת לימודים. אפשרות לקבלת החזר  שכ"ל ממשרד החינוך לזכאים.

 תהליך ההרשמה
 
1. לשלוח למכללה טופס הרשמה ומסמכים נילווים: צילום תואר ראשון, תעודת הוראה, גליון ציונים, צילום ת"ז, תמונת פספורט
2. לאחר קבלת המסמכים – הזמנה ליום ייעוץ, ראיונות ורישום במכללה