תואר שני עם תעודת הוראה M.Teach

פרופ' יוסף קליין
ראש התוכנית
כתובת דוא"ל:
שגיא סימון
מרכז התוכנית
טלפון:
08-94856
כתובת דוא"ל:
לפיד מירי
מזכירות אקדמית
טלפון:
08-9485621
כתובת דוא"ל:
אלמליח תהילה
מזכירת התוכנית
טלפון:
08-9485603
כתובת דוא"ל:

תוכנית מיועדת לגברים / ונשים

אודות התוכנית
מטרת התוכנית
מבנה הלימודים
תנאי קבלה וקהל היעד
שכר לימוד
נהלי הרשמה

תוכנית הלימודים M.Teach "מוסמך בהוראה", היא תוכנית לימודים לתואר שני בחינוך משולב עם תעודת הוראה לבית הספר העל-יסודי. היא מיועדת לאקדמים שסיימו תואר ראשון כל שהוא ללא תעודת הוראה , ומעוניינים להסב לתחום החינוך וההוראה בישראל ולהפוך למורים מובילים ומקצועים בתחום הדעת שלהם.

לימודי השלמה: מועמד בעל תואר ראשון מתחום הקרוב למקצועות הנלמדים בתוכנית,  אך רוצה להתמחות בתחום ידע ספציפי יידרש להשלמות בתחום ההתמחות  בימי שישי עם תלמידי בני הישיבות  במקביל ללימודי התואר השני.

 מתוך אמונה שעתיד החינוך נסמך על מורים טובים פותחה התוכנית מוסמך בהוראה, כדי להכין אותך להיות המורה של מחר. הלימודים מבוססים על עקרונות הוראה והערכה מוטות עתיד, במהלכה רוכשים  הלומדים ידע תיאורטי ומעשי להטמעת דרכי ההוראה החדשניות מתוך הפעלת שיקולי דעת חינוכיים, ופיתוח מיומנויות הנהגה ערכיות המתאימות למציאות המשתנה ולאתגרי המחר.

הלימודים כוללים קורסים פרונטליים, מקוונים, היברידים וסדנאיים בתחומי הפסיכולוגיה החינוכית, הנוירו-פדגוגיה, דרכי הוראה מדידה והערכה חדשניים, כלים טכנו-פדגוגיים בשירות ההוראה ודידקטיקה להוראת המקצוע. חצי יום נוסף יוקדש להתנסות מעשית בבית-הספר בדגם (Professional Development School) PDS , המבוסס על שותפות ועמיתות, תוך יצירת קהילות לומדים משותפות למורים בבית הספר, לסטודנטים להוראה ולמדריכים הפדגוגיים.

 

תוכנית גברים : יום א' - 22:15-16:30

מערכת שעות :

 לצפייה  במערכת השעות - לחץ כאן .

 

 

לוח זמנים אקדמי

לצפייה והדפסה (בגרסת pdf)

לצפייה בפריסה שנתית (בגרסת html)

 

סטודנטים בעלי תואר אקדמאי ראשון בממוצע 80 ומעלה במקצועות תנ"ך, תושב"ע, לשון עברית, היסטוריה ולימודי ארץ ישראל או במקצועות נוספים משיקים או קרובים
לבעלי תואר  ראשון בתחומי מדעי הטבע החיים והמדעים המדויקים והנדסה - בממוצע של 75 לפחות .

להלן פירוט התשלומים השונים ודרכי התשלום לשנת הלימודים.

שכר לימוד ותשלומים נוספים:

  • שכר לימוד – 15,265 ₪.
  • אגרות - 420 ₪. (דמי מנוי למאגרי מידע / שירותי ספריה ממוחשבים / ביטוח תאונות אישיות)
  • הרשמה (לשנה ראשונה) - 350 ₪.

הסכומים הנ"ל צמודים למדד המחירים לצרכן, נכונים ליום 15.8.2023 ולא יפחתו ממדד זה.

 

  1. שיחת יעוץ טלפונית עם מזכירות הרישום.
  2. תשלום דמי רישום ע"ס 350 ₪ והכנסת מסמכים דרך הקישור המיועד לכך