תואר שני עם תעודת הוראה M.Teach

פרופ' יוסף קליין
ראש התוכנית
כתובת דוא"ל:
שגיא סימון
מרכז התוכנית
טלפון:
08-94856
כתובת דוא"ל:
לפיד מירי
מזכירת התוכנית
טלפון:
08-9485621
כתובת דוא"ל:

תוכנית מיועדת לגברים / ונשים

אודות התוכנית
מטרת התוכנית
קהל היעד
מבנה הלימודים
תנאי קבלה
שכר לימוד
נהלי הרשמה

תוכנית הלימודים M.Teach "מוסמך בהוראה", היא תוכנית לימודים לתואר שני בחינוך משולב עם תעודת הוראה לבית הספר העל-יסודי. היא מיועדת לאקדמים שסיימו תואר ראשון כל שהוא ללא תעודת הוראה , ומעוניינים להסב לתחום החינוך וההוראה בישראל ולהפוך למורים מובילים ומקצועים בתחום הדעת שלהם.

לימודי השלמה: מועמד בעל תואר ראשון מתחום הקרוב למקצועות הנלמדים בתוכנית,  אך רוצה להתמחות בתחום ידע ספציפי יידרש להשלמות בתחום ההתמחות  בימי שישי עם תלמידי בני הישיבות  במקביל ללימודי התואר השני.

 מתוך אמונה שעתיד החינוך נסמך על מורים טובים פותחה התוכנית מוסמך בהוראה, כדי להכין אותך להיות המורה של מחר. הלימודים מבוססים על עקרונות הוראה והערכה מוטות עתיד, במהלכה רוכשים  הלומדים ידע תיאורטי ומעשי להטמעת דרכי ההוראה החדשניות מתוך הפעלת שיקולי דעת חינוכיים, ופיתוח מיומנויות הנהגה ערכיות המתאימות למציאות המשתנה ולאתגרי המחר.

  1. מועמד בעל תואר אקדמי ראשון באחד מהמקצועות הבאים: תנ"ך, תושב"ע, לשון עברית, היסטוריה ולימודי ארץ ישראל או במקצועות קרובים (למשל גיאוגרפיה), ובציון ממוצע 80 ומעלה
  2. מועמד בעל תואר אקדמי ראשון  במקצוע קרוב (למשל גיאוגרפיה) או במקצוע המרוחק מהמקצועות המפורטים בסעיף הקודם, ידרש להשלמות
  3. פטור אקדמי באנגלית בלימודי התואר הראשון.

הלימודים כוללים קורסים פרונטליים, מקוונים, היברידים וסדנאיים בתחומי הפסיכולוגיה החינוכית, הנוירו-פדגוגיה, דרכי הוראה מדידה והערכה חדשניים, כלים טכנו-פדגוגיים בשירות ההוראה ודידקטיקה להוראת המקצוע. חצי יום נוסף יוקדש להתנסות מעשית בבית-הספר בדגם (Professional Development School) PDS , המבוסס על שותפות ועמיתות, תוך יצירת קהילות לומדים משותפות למורים בבית הספר, לסטודנטים להוראה ולמדריכים הפדגוגיים.

תוכנית מיועדת לגברים / ונשים - לשנת הלימודים תשפ"ד 

תוכנית גברים : יום א' - 22:15-16:30

תוכנית נשים : יום ד'  - 22:15-16:30

 

תוכנית מיועדת לגברים - לשנת הלימודים תשפ"ג 

הלימודים יתקיימו ביום א  משעה 17:00-21:50
שנה א' – משעה 17:00-21:50 , שני סמסטרים
שנה ב' – משעה 17:00-21:50 ,  סמסטר קיץ 

היקף הלימודים: 36 ש"ש ( 24 ש"ש לימודים + 12 הכשרה קלינית ). בסיום הלימודים זכאי הבוגר לקבל תואר מוסמך בהוראה ובתעודת הוראה לכיתות העל יסודי במקצוע בו התמחה .

לוח זמנים אקדמי- (גרסת  pdf) - לחץ כאן 

לוח זמנים אקדמי- (גרסת  דיגיטאלית) - לחץ כאן 

סטודנטים בעלי תואר אקדמאי ראשון בממוצע 80 ומעלה במקצועות תנ"ך, תושב"ע, לשון עברית, היסטוריה ולימודי ארץ ישראל או במקצועות נוספים משיקים או קרובים
לבעלי תואר  ראשון בתחומי מדעי הטבע החיים והמדעים המדויקים והנדסה - בממוצע של 75 לפחות .

להלן פירוט התשלומים השונים ודרכי התשלום לשנת הלימודים.

שכר לימוד ותשלומים נוספים:

  • שכר לימוד – 14,774 ₪.
  • אגרות - 420 ₪. (דמי מנוי למאגרי מידע / שירותי ספריה ממוחשבים / ביטוח תאונות אישיות)
  • הרשמה (לשנה ראשונה) - 350 ₪.

הסכומים הנ"ל צמודים למדד המחירים לצרכן, נכונים ליום 15.8.2022 ולא יפחתו ממדד זה.

 

דרכי התשלום:

  • תשלום חד-פעמי מראש.

על תשלום כל שכה"ל לשנה"ל (שכר לימוד והפרשי הצמדה עד ליום התשלום) בתשלום אחד, שיבוצע לא יאוחר מיום 16.11.2022 תינתן הנחה בגובה 2%.

ב.   תשלומים חודשיים באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי.

תשלום מלא באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי. חשבונך יחויב בהתאם, ב-20 לכל חודש (10 תשלומים ובכל מקרה עד לסיום יתרת החוב). לתשלום באמצעות הוראת קבע יש להקים בבנק הרשאה לחיוב הו"ק עבור מכללת אורות ישראל קוד מוסד 47021 ולשלוח אסמכתא למדור הגביה. לתשלום באמצעות כרטיס אשראי יש למלא את טופס ההוראה לתשלום בכרטיס אשראי המצ"ב. (ניתן להקים הו"ק ולשלם באמצעות כרטיס אשראי גם בפורטל המידע האישי: תשלומים ß הסדרים)

תלמיד עם הוראת קבע פעילה משנים קודמות לא צריך למלא שוב את הטופס. במקרה כזה, דרך התשלום תהיה כמפורט בסעיף זה, אלא אם נקבל הוראה אחרת עד לתאריך 15.9.2022.

ב.   מורה בפועל הנמצא/ת בשנת שבתון מטעם קרן ההשתלמות.

חובה להמציא אישור על היקף השבתון שאושר על ידי הקרן ולחתום על טופס הרשאה לחיוב חשבון הקרן בהוצאות שכר הלימוד (מצ"ב גם לחוזר) הלימודים לתואר שני נחשבת לתכנית מלאה החייבת ב- 100% שכ"ל לשנה עפ"י הוראות משה"ח.

 

 

חוזר שכר לימוד לשנה"ל תשפ"ג – לומדים לתואר שני M.Teach - לצפייה לחץ כאן 

כתב התחייבות לתשלום שכר לימוד, תשפ"ג - לומדים לתואר שני M.Teach - גירסת הדפסה

  1. שיחת יעוץ טלפונית עם מזכירות הרישום.
  2. תשלום דמי רישום ע"ס 350 ₪ והכנסת מסמכים דרך הקישור המיועד לכך