השימוש בסוגריים לסימון סעיפים

פינת הלשון
סוגריים משמשים לציון מספרים או אותיות הבאים לשם מניין (למשל בראשי סעיפים).
יש הנוהגים לסמן סעיפים באמצעות אות בסוגריים והצמדתה לספרה, למשל: 
8(א) נושאים מיוחדים
רצוי לשים רווח בין הספרה לסוגר ולכתוב כך: 
8 (א) נושאים מיוחדים
לעתים משמש לצורך זה סוגר שמאלי בודד: 
1) עניינים כלליים
אבל סגירה בסוגר אחד אינה נהוגה היום. 
יפה לסגור את המספר בסוגריים ולא בסוגר אחד:
(1) עניינים כלליים
או לשים נקודה:
1. עניינים כלליים
(מתוך: לאה צבעוני, אמנות הפיסוק; לשוננו לעם, כללי הפיסוק, האקדמיה ללשון העברית).
 
 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל