השימוש בצירוף "מחד גיסא" ו"מאידך גיסא"

פינת הלשון

​לא כדאי לקצר את המילים מה הם, מה הן, ולכתוב "מהם" ו"מהן" כדי שלא להכשיל את הקורא לקרוא מֵהֶם, מֵהֶן.
 
פירוש המילה גיסא הוא "צד" ולכן אי אפשר לכתוב רק מחד... ומאידך, אלא צריך לכתוב: מחד גיסא... ומאידך גיסא... (מצד אחד ומצד שני).

(האקדמיה ללשון העברית)

חזרה לדף פינת הלשון

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל