השתלמויות בתנ"ך קיץ תשע"ז

קמפוס רחובות -
"מבט חדש להוראת הפרשנות".
"מבט חדש להוראת נביאים וכתובים".

קמפוס אלקנה -
"מבט חדש להוראת נביאים וכתובים".

לטופס הרשמה מקוון 

לתשלום מקוון 

רחובות
הנגשת הפרשנות
רחובות
לצפות על הנביא
אלקנה
מגלים לתלמידים את התנך מחדש
65 ₪ 65 ₪ 65 ₪