התיישנות לימודים

• מי שסיים את לימודיו ואינו זכאי לתעודת הוראה ו/או תואר, בגין בחינות ו/או חובות לימודים, תישמר לו הזכות להשלים את חובותיו להסמכה במשך שנתיים ממועד סיום לימודים על פי התכנית המקורית. לחייבים בשירות צבאי - שנתיים ממועד סיום השירות. אם לא יעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, יחויב בתקופת לימודים או בעבודות נוספות, כפי שתקבע הנהלת המכללה. לאחר 6 שנים לא יהיה תוקף ללימודיו הקודמים.
• מי שלא הגיע להסמכה במכללה עקב אי-עמידה בחובות לימודים ו/או בבחינות, והנו מורה בפועל, יכול לפנות לאגף כוח אדם בהוראה ולפעול על פי הנחיותיו. זאת לאחר שימלא טופס ויתור על תעודת הוראה מהמכללה.
 
 
 
 
 
עריכה: עדיאל ברודמן