התמחות בהוראה (סטאז')

לרישום ולפרטים - הורד את הקבצים המצורפים לדף זה (סטאז' בנים או סטאז בנות)

כללי
מורה הנמצא בשנה האחרונה ללימודיו או שסיים עתה את התואר והתחיל בעבודת ההוראה חייב בשנת התמחות המזכה את המורה, בסופה, ב"רישיון הוראה קבוע", רישיון זה מאפשר את המשך עבודתו של המורה במסגרות החינוך וקידומו המקצועי.
התנאים להרשמה


1.  עובד כמורה במערכת החינוך הפורמאלי בשעות תקן של משרד החינוך או בעמותה שמופיעה ברשימת העמותות המאושרות לסטאז' (בפורטל עובדי הוראה) בהיקף של שליש משרה לפחות למשך כל שנה"ל.
2.  מסיים 80% מהלימודים או סיים לימודיו לתואר. (חייב אישור על סיום העבודה המעשית).
מי שמתחיל לעבוד כמורה לפני סיום 80% חייב להירשם לסדנת סטאז' בתנאי שהמנהל שלו סייע לו לפתוח תיק מקוון במשרד החינוך.

3. מי שלא סיים  80% מהלימודים - יכול לעשות סטאז' חריג - בכפוף לאישורו של מנהל בית הספר - ובפתיחת תיק דרכו במשרד החינוך .
 
חלקי ההתמחות
1. עבודה כמורה כאמור לעיל. (תחום עיסוקו בהוראה צריך להיות בזיקה להתמחותו במכללה)
2. השתתפות פעילה בסדנת התמחות בהיקף 60 ש"ש.
3. ליווי ע"י מורה חונך מצוות ביה"ס במהלך שנה"ל.


עלות
1. תלמיד  סדיר בשנה ד' שעדיין לא סיים לימודיו במכללתנו – חינם.
2. תלמיד הלומד במכללה אחרת (ובא אלינו רק ללימודי ההתמחות), תשלום 2 ש"ש, (התלמיד יוכל לנסות להזדכות על התשלום במכללת האם שלו).
3. תלמיד שסיים לימודיו לתואר במכללתנו או במכללה אחרת- תשלום עבור 2ש"ש.
4. בוגרי הסבת אקדמאים\הכשרת אקדמאים להוראה – תשלום 2 ש"ש.
5. תלמידי המשך - תשלום 2 ש"ש .
 
היקף לימודי הסדנא ואופיים
היקף הלימודים 60 ש"ש.
מתקיימות  סדנאות היברידיות מסוגים שונים: כאלה שהן יותר פרונטאליות ( 4 מפגשי זום ו-6 מפגשים במכללה עם מטלה אחת) ועד סדנאות שברובן וירטואליות (3 מפגשי זום ו-3 מפגשים במכללה כולל מטלות מקוונות קצרות), החלוקה לסדנאות היא ע"פ מקום מגורים ובמידת האפשר בקשות אישיות. 
הסדנאות לבנים- יתקיימו  לבחירת המתמחים בימים ראשון או  רביעי אחר הצהריים או שישי בבוקר

הסדנאות לבנות: יתקיימו  לבחירת המתמחים בימים  שני או שלישי אחר הצהריים כפי שמפורט בהרחבה בטופס ההרשמה.
 
הרשמה
מצ"ב טופס הרשמה, נא למלא את כל הפרטים הנדרשים ולשלוח במייל חזרה לכתובת: [email protected]   
050-7880777
עד תחילת שנה"ל תשובץ לקבוצת התמחות ותקבל הודעה על כך.

 

זאב קאים - רכז ההתמחות 0507880777   או במייל:   [email protected]

סימה - מזכירה שאחראית על הרישום לסטאז'  0894856632 או במייל: [email protected]

עינב לוי - מנהלת מזכירות אקדמית - 089485675   או במייל: [email protected]

אופיר ישראלי  - אחראי על תמיכה במילוי טופס מקוון  089485680  או במייל:   [email protected]

מיכל הגזברית - 08-9485613 או במייל [email protected]