התמחות בהוראה (סטאז') - קמפוס רחובות

שם:
ד"ר זאב קאים
דוא"ל:
zeev.kaim@gmail.com

לרישום ולפרטים - הורד את הקבצים המצורפים לדף זה (סטאז' בנים או סטאז בנות)

כללי
מורה הנמצא בשנה האחרונה ללימודיו או שסיים עתה את התואר והתחיל בעבודת ההוראה חייב בשנת התמחות המזכה את המורה,בסופה, ב"רישיון הוראה קבוע", רישיון זה מאפשר את המשך עבודתו של המורה במסגרות החינוך וקידומו המקצועי.
 
התנאים להרשמה
1. עובד כמורה במערכת החינוך הפורמאלי בהיקף של שליש משרה לפחות למשך כל שנה"ל.
2. מסיים או סיים לימודיו לתואר.(חייב אישור על סיום העבודה המעשית).
 
חלקי ההתמחות
1. עבודה כמורה כאמור לעיל. (תחום עיסוקו בהוראה צריך להיות בזיקה להתמחותו במכללה)
2. השתתפות פעילה בסדנת התמחות בהיקף 60 ש"ש.
3. ליווי ע"י מורה חונך מצוות ביה"ס במהלך שנה"ל.
 
עלות
1. תלמיד  סדיר שעדיין לא סיים לימודיו במכללתנו – חינם.
2. תלמיד הלומד במכללה אחרת (ובא אלינו רק ללימודי ההתמחות), תשלום 2 ש"ש, (התלמיד יוכל להזדכות על התשלום במכללת האם שלו).
3. תלמיד שסיים לימודיו לתואר במכללתנו או במכללה אחרת- תשלום עבור 2ש"ש.
4. בוגרי הסבת אקדמאים\הכשרת אקדמאים להוראה – תשלום 2 ש"ש.

5. תלמדי המשך - תשלום 2 ש"ש .

 
היקף לימודי הסדנא ואופיים
היקף הלימודים 60 ש"ש.
מתקיימות מס' סדנאות החל מפרונטאליות ועד וירטואליות, החלוקה לסדנאות היא ע"פ מקום מגורים ובמידת האפשר בקשות אישיות.
לתלמידים סדירים - הסדנא ביום א' כחלק מלימודי התואר.
לתלמידי לימודי המשך (הרב מרגלית) - הסדנא ביום ד' כחלק מיום הלימודים הקבוע.
 
תלמידים המתגוררים באיזור מרוחק ומעונינים לקיים סדנא במקום מגוריהם, נא לציין בדף ההרשמה, נוכל להיענות לקבוצות של 17 תלמידים לפחות.
 
הרשמה
מצ"ב טופס הרשמה, נא למלא את כל הפרטים הנדרשים ולשלוח במייל חזרה לכתובת: zeev.kaim@gmail.com   

050-7880777

עד תחילת שנה"ל תשובץ לקבוצת התמחות ותקבל הודעה על כך