ועדת משמעת

חברי הועדה

• הרב עמי דנינו - ראש הישיבה
• מר יניב דוד - מנהל הקמפוס
• הרב ד"ר יוחנן קאפח - דיקאן סטודנטים
• הרב ד"ר יחיאל לאש - דיקאן
• בדיון על תלמיד בתואר שני - ראש בית הספר לתואר שני
• הרב חנוך הרבסט/הרב יעקב מרגלית/ד"ר מרים סקלרץ - מרכז התכנית האחראי על התלמיד הנדון
• עדיאל ברודמן - מרכז הועדה
 

ועדת ערער

• פרופ' יובל סיני - נשיא המכללה
• מר יניב דוד - מנהל הקמפוס
• פרופ' ישראל ריץ' - יו"ר מועצה אקדמית

 

תפקידי הועדה

לדון בבעיות משמעת של סטודנטים, בהתאם לנוהלי משרד החינוך.
 

נוהל ועדת משמעת

• הועדה תתכנס לאחר שיופנו אליה תלונות על עבירות משמעת של סטודנטים.
• תלמיד שהוגשה נגדו תלונה, יקבל על כך הודעה בכתב.
• לתלמיד שמורה זכות להציג את גרסתו בכתב לתלונה (יש להעבירה למרכז הועדה).
• לתלמיד שמורה זכות להופיע בפני הועדה כשזו תתכנס לדון בעניינו (יש להגיש על כך בקשה בכתב למרכז הועדה).
• ערעור על החלטת ועדת משמעת ניתן להגיש עד 60 יום מקבלתה.
• הרחקת תלמיד מהלימודים תתבצע על פי נהלי משרד החינוך המופיעים בחוברת מינהל לומדים במוסדות להכשרת עובדי הוראה.