חדש "מאורות אל העבר"

יוֹם חמישי, נובמבר 11, 2021 עד שבת, ינואר 1, 2022
פרויקט "מאורות אל העבר" מיזם "מאורות אל העבר" נועד לחשוף בפני מורים, תלמידים והציבור הרחב אירועים היסטוריים שונים שהתחוללו בתאריך העברי של אותו יום. הפרויקט מובל בידי הסטודנטים של החוג להיסטוריה במכללת אורות ישראל שביצעו אותו כחלק מהכשרתם הפדגוגית, בשיתוף הפיקוח על ההיסטוריה בחמ"ד. לחלק גדול מהאירועים המופיעים באתר נוספה גם הפניה לקטעים שונים שנכתבו בידי הרב קוק ותלמידיו הנוגעים לאותם אירועים. כן נוספו הפניות לסרטונים ולאתרים שונים המסייעים בהבנת האירוע. קטעי ההעשרה וההפניות השונות מלוּוים בשאלות לעיון, להעמקה ולהרחבה. כמו כן, האתר מלוּוה באפשרויות לחיפוש על פי חתכים שונים, בריכוז נושאים לפי קטגוריות ובמנוע חיפוש כללי. שימוש באתר על חלקיו השונים עשוי לסייע למורים, לתלמידים ולכל המתעניינים בהיסטוריה בכלל ובהיסטוריה היהודית בפרט.