חדש על המדף

שם הספרsort descending שם המחבר קמפוס
Flights into Biblical Archaeology Duby Tal, Moni Haramati, Shomon Gibson אלקנה
דרך שיבור לו האדם אקשטיין חיים רחובות

דרך שיבור לו האדם

" דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני האדם וזו שונה מזו" (רמב"ם הלכות דעות א, א).

נבדלים בני האדם זה מזה במידותיהם, ואף נפש האדםעצמה מכילה בקרבה כוחות וצדדים שונים.

אף ספר זה, המבקש לפתוח צוהר לעולם המידות, צועד בנתיבים שונים ומגוונים.

בספר זה כונסו מאמריהם של כותבים שונים, הנבדלים זה מזההן במיקום והן בעיסוקם בחברה הישראלית.הן בהשקפת עולמם, והן בסגנון כתיבתם. כלולים בספר זה מאמרים קצרים . יחסית לצד מאמרים ארוכים יותר, מאמרים תורניםלצד מאמרי חינוך וחברה, עיון והגות לצד עיסוק במציאות הישראלית העכשווית. כולם כאחד בדרכם הם מנסיםלבנות עולם מתוקן של מידות ותכונות נפש . 

כל זאת לזכר ולאורו של ש"י תובל  ז"ל אשר חלק מן המאמרים נוגעים מעט בדמותו והחלקם שמו אינו נזכר- אך רוחו מםעמת ברקע.

הממתינים לציון ולדמן מנחם אלקנה

הממתינים לציון

   הספר מאיר תופעה ייחודית בתולדות עם  ישראל בעת החדשה. הוא מביא את סיפורם של בני שארית יהודי אתיופיה שעזבואת כפריהם ואת עברם הנוצרי, שבו לחיים יהודיים,הפעילו קהילות יהודיות שוקקות חיים ונאבקו על זהותם היהודית ועל זכות עליתם.

בשנים 1990-2013 היו מתחמי קהילות הממתינים לעליה בית היוצר לשיבתם של עשרות אלפים לאמונת ישראל ולחיים  כהלכה. זה היה המפתח שפתח בפניהם את שערי העליה.

בספר נתועדעם תנאי חייהם ועולים גילויים של אמונה, תקוה, תפילה, כמיהה לציון ולירושלים ,סבלנות ועקשנות שהחיו את רוחםבשנות ההמתנה המייסרות.

באמצעות ספר זה ניתן להבין כיצד למעלה מ50,000 נפשות הצליחו לשוב ליהדות, ורובם הגדול גם עלו לישראל, כנגד חומה בצורה של מתנגדים.הם שחיו מול הזרם והיגיעו ליעדם .

השבילים היוצאים מלובלין אוריאל גלמן אלקנה

השבילים היוצאים מלובלין

השבילים היוצאים מלובלין: צמיחתה של החסידות בפולין מציג היסטוריה חברתית ותרבותית של תנועת החסידות בפולין בשלהי המאה השמונה עשרה ובראשית המאה התשע עשרה. הספר מתאר כיצד הפכה החסידות מ'חבורה' של מיסטיקנים ל'תנועה' דתית-חברתית גדולה ותוססת, שהשפיעה על החברה היהודית במזרח אירופה וממשיכה להשפיע על התרבות היהודית גם בימינו. במוקד הספר עומדת ביוגרפיה קיבוצית של המנהיגות החסידית בפולין, ובראשה ר׳ יעקב יצחק הורוויץ, 'החוזה' מלובלין (1745‒1815) ותלמידיו, על רקע תקופתם.

השבילים היוצאים מלובלין בוחן את החידוש הגדול ביותר של תנועת החסידות: המנהיג החסידי, הצדיק (או ׳רבי׳, ׳אדמו״ר׳). הספר מתאר את דרכי עלייתו של הצדיק למנהיגות ואת החצר ‒ כלכלתה והעלייה לרגל אליה. מקום מרכזי ניתן לתפיסות מנהיגות שונות של הצדיק: האם עליו לשמש רק מורה רוחני או גם מחולל נִסים ועושה פלאות? כיצד עליו לנהל את יחסיו עם הקבוצות השונות של חסידיו? הספר בוחן מחדש את הדימוי הרווח של חסידות בפולין ובעיקר את דימויה של חסידות פשיסחה, ומראה כי המנהיגות הרבגונית היא זו שהביאה לפריחתה של החסידות בפולין ולצמיחתה של התנועה כפי שהיא מוכרת לנו כיום.

משפחות מבראשית : משפחת אברהם ושרה יוחנן קאפח ויחיאל צייטקין אלקנה

משפחות מבראשית : משפחת אברהם ושרה

מתי ואיך היגרו הערבים והמוסלמים לארץ ישראל רבקה שפק-ליסק אלקנה

מתי ואיך היגרו הערבים והמוסלמים לארץ ישראל