חופשת פסח ספרייה / מרכז תכנון למידה והוראה

יום שלישי, מרס 16, 2021 עד יום ראשון, אפריל 4, 2021
הספרייה והמרכז לתכנון הוראה ולמידה יוצאים לחופשת פסח בתאריכים: יום חמישי, ה' בניסן תשפ"א (18/03/2021) עד שבת, כ"ט בניסן תשפ"א (03/04/2021). נשוב לעבודה ביום ראשון, כ"ב בניסן תשפ"א (04/04/2021).