יום ההוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה במכללת אורות