ייעוץ חינוכי -קמפוס רחובות

תואר שני בייעוץ חינוכי-מסלול גברים
שם:
ד"ר הראל מליחי- מרכז התוכנית
דוא"ל:
harel@orot.ac.il
גב' שרה מונק
מזכירת תואר שני
טלפון:
08-9485673
כתובת דוא"ל:
sara-m@orot.ac.il
גב' לירן כהן
מזכירת תואר שני
טלפון:
08-9485622
כתובת דוא"ל:
liran@orot.ac.il

קורס תעודה .C.B.T בהיקף 30שעות
קורסי תוכן בנושאי התמכרויות, חוסן נפשי ו-.N.L.

 

מטרת התכנית

היועץ החינוכי אחראי על ההתפתחות האישית והבריאות הנפשית של התלמיד ועוסק גם בתחושת המסוגלות שלו, בהצלחתו בלימודים ובהכנתו לחיים. עליו לטפל בבעיות ולעסוק במניעה ובמיטביות. היועץ החינוכי מסייע לפונים אליו בקבלת החלטות, באיסוף מידע רלוונטי,
בשיקול אפשרויות וחלופות שונות ובביצוען. היועץ החינוכי מסייע בניהול קונפליקטים מערכתיים, בין-אישיים ותוך-אישיים. כחלק עיקרי מצוות בית הספר היועץ מסייע לתלמיד הפרטי, למערכת הביתספרית, המשפחתית והקהילתית, ועוסק גם בעבודת הצוות הבין-מקצועי והבית ספרי.

מבנה לימודים 

לימודים בקמפוס במשך שנת לימודים אחת)
• שנה א׳: ימי שלישי או רביעי בין השעות 21:50-16:00
+סמסטר קיץ מרוכז
• שנה ב׳: קורסים מתוקשבים בסמסטר א׳.


עבודה מעשית – כל סטודנט חייב ב- 240 שעות התנסות
במהלך התכנית, כ- 7 שעות שבועיות, אותן ניתן לבצע בבוקר של יום הלימודים, ואחה"צ להגיע ללימודים במכללה, או בכל יום חופשי אחר. לא ניתן לבצע את העבודה המעשית במקום העבודה


תנאי קבלה
• תואר ראשון ותעודת הוראה בממוצע 85 ומעלה
• ראיון קבלה
• אנגלית לתואר ראשון
 

 
מסמכים לרישום:
יש לשלוח ללירן כהן במייל liran@orot.ac.ilאו בפקס 08-9485644 את המסמכים הבאים:
• תואר ראשון + גיליון ציונים מלא
• תעודת הוראה + גיליון ציונים מלא
• מכתב המלצה חתום מאיש חינוך
• צילום ת"ז
• תמונת פספורט
 
 
שכר לימוד דו-שנתי:
(הסכומים המצוינים עפ"י שנה"ל תשפ"א ויתעדכנו בהתאם להנחיות משה"ח ומל"ג)
• דמי רישום בסך 350 ש"ח - בשנה הראשונה.
• שכר הלימוד הינו אוניברסיטאי בהתאם ל-% ,100כ- 13,800ש"ח - בכל שנה.
• לימודי השלמה (לחייבים) – לפי ש"ש.
• אגרות (עבור שירותים נלווים) בסך 420 ש"ח - בכל שנה.
 

*הלימודים מוכרים לצורך מענק שעות והחזרי שכ"ל ממשרד החינוך
ולמורים בשנת שבתון
 

חדש! למידה היברידית !
למידה דיגיטלית חדשנית- 4 DIGITAL LEARNING

אחת לארבעה שבועות ,בשבוע אחד בכל חודש תתקיים למידה מרחוק

החל משנה״ל תשפ״ב

 

קישור לרישום מקוון - לחץ כאן