יצא לאור כרך א' של כתב העת "ליבי במזרח"

ליבי במזרח הוא כתב עת אקדמי שפיט היוצא לאור אחת לשנה על ידי מכללת אורות ישראל.

כתב העת עוסק בתחומי ההיסטוריה, ומפרסם מאמרים ומחקרים מדעיים בנושאים הנוגעים ליהדות ארצות האסלאם במגוון תחומים.

לכל כרך נושא מרכזי וסביבו נסובים מאמרי הכרך.

במערכת כתב העת שותפים חוקרים מומחים בתחומי ההיסטוריה, ומייצגים תחומי מחקר מגוונים.

כתב העת מתנהל לפי כללי השיפוט ולפי אמות המידה המקובלים בביטאונים מדעיים.

כרך א כתב העת ליבי במזרח

מאמרים כתב העת