ישיבת ההסדר "אורות יעקב"

התקשרות עם ישיבת ההסדר "אורות יעקב"

 

שם ותפקיד

התקשרות

   טלפון    

תמונה

הרב עמי דנינו

ראש ישיבת ההסדר "אורות יעקב"

amidanino@gmail.com 08-9485674  
הרב צבי צרפתי
ראש כולל הלכה
bracha@orot.ac.il 08-9485674  

הרב ישראל ביבי

ר"מ שיעור

israelbibi120@gmail.com 08-9485674  

הרב יוסי אילוז

ר"מ שיעור

eluz88@gmail.com 08-9485674  

הרב עמוס מימון

ר"מ שיעור

amosm2@neto.net.il 08-9485674  

הרב אפרים סולימאן

ר"מ שיעור

suliman@macam.ac.il 08-9485674  

הרב חיים שפיץ

ר"מ שיעור

haim06@macam.ac.il 08-9485674  

הרב לירון עוקשי

ר"מ  שיעור

liranokashi@gmail.com 08-9485674  

הרב אסף מסיקה

ר"מ שיעור

  08-9485674  

חזרה ליחידות מינהל