ישיבת ההסדר -"אורות יעקב"

הרב דנינו עמי
ראש ישיבת ההסדר "אורות יעקב"
טלפון:
08-9485674
כתובת דוא"ל:
amidanino@gmail.com
הרב צרפתי צבי
ראש כולל הלכה
טלפון:
08-9485674
כתובת דוא"ל:
tzvitsarfaty@gmail.com
הרב ביבי ישראל
ר"מ שיעור
טלפון:
08-9485674
כתובת דוא"ל:
israelbibi120@gmail.com
הרב אילוז יוסי
ר"מ שיעור
טלפון:
08-9485674
כתובת דוא"ל:
eluz88@gmail.com
הרב מימון עמוס
ר"מ שיעור
טלפון:
08-9485674
כתובת דוא"ל:
amosm2@neto.net.il
הרב סולימאן אפרים
ר"מ שיעור
טלפון:
08-9485674
כתובת דוא"ל:
suliman@orot.ac.il
הרב שפיץ חיים
ר"מ שיעור
טלפון:
08-9485674
כתובת דוא"ל:
haim06@macam.ac.il
הרב עוקשי לירן
ר"מ שיעור
טלפון:
08-9485674
כתובת דוא"ל:
liranokashi@gmail.com
הרב מסיקה אסף
ר"מ שיעור
טלפון:
08-9485674
כתובת דוא"ל:
assaftr@inn.co.il