ישיבת ההסדר -"אורות יעקב"

הרב דנינו עמי
ראש ישיבת ההסדר "אורות יעקב"
טלפון:
08-9485674
כתובת דוא"ל:
הרב צרפתי צבי
ראש כולל הלכה
טלפון:
08-9485674
כתובת דוא"ל:
הרב ביבי ישראל
ר"מ שיעור
טלפון:
08-9485674
כתובת דוא"ל:
הרב אילוז יוסי
ר"מ שיעור
טלפון:
08-9485674
כתובת דוא"ל:
הרב מימון עמוס
ר"מ שיעור
טלפון:
08-9485674
כתובת דוא"ל:
הרב סולימאן אפרים
ר"מ שיעור
טלפון:
08-9485674
כתובת דוא"ל:
הרב שפיץ חיים
ר"מ שיעור
טלפון:
08-9485674
כתובת דוא"ל:
הרב עוקשי לירן
ר"מ שיעור
טלפון:
08-9485674
כתובת דוא"ל:
הרב מסיקה אסף
ר"מ שיעור
טלפון:
08-9485674
כתובת דוא"ל: