כיצד כותבים שם תואר המסתיים ביו"ד?

פינת הלשון

​שם תואר המסתיים ביו"ד יבוא בריבוי בשתי יו"דים: הריבוי של עיתון בריטי, כתב עת עברי יהיה עיתונים בריטיים, כתבי עת עבריים.
אבל שם תואר המתאר אדם ומסתיים ביו"ד יכול לבוא בריבוי ביו"ד אחת או בשתי יו"דים. הריבוי של חייל בריטי, סופר יהודי, עולה רגל נוצרי יהיה חיילים בריטים או חיילים בריטיים, סופרים יהודים או סופרים יהודיים, עולי רגל נוצרים או עולי רגל נוצריים.
אפשר לדבר על תנאים ואמוראים ולעומת זאת על מקורות תנאיים ואמוראיים.

(מתוך לאה צבעוני, עברית כהווייתה, עניינים כלליים)

חזרה לדף פינת הלשון

 

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל