כיצד תיכתב תנועת i

פינת הלשון

​מכללת אורות ישראל היא מייסודן של מכללות אורות ישראל אלקנה ומורשת יעקב רחובות (משֵם הפעולה של מייסד – הנחת בסיס לבניין, ביסוס, הקמה) ולא – מיְסוֹדן. 
כך גם ההתמחות לייעוץ ומילים דומות: יישור, ייצוא, ייצוב, ייפוי (1. ייפוי כוח; 2. קישוט), ייעול, יישוב (המקום שגרים בו בני אדם; אִכלוס; מציאת פתרון לסכסוך וכדומה), ייסורים ועוד.
לפי הכלל: "מסמנים ביו"ד כל תנועת i שאין אחריה אות בשווא נח".

 

(האקדמיה ללשון העברית, כללי הכתיב חסר הניקוד)

 

 

 

 
  

 

מחבר:
ברוש, יעל