כנס חכמי המזרח

חכמי המזרח בדורות האחרונים- כנס מדעי בינלאומי

נושאים בכנס:
המשפט במשנת חכמי המזרח, חכמי המזרח בקהילותיהם,
חכמי המזרח - שיטות פסיקה הלכתית, חכמי המזח וציונות, אישים ושיטות ועוד...

 

לתכנית הכנס