כנס ליבי במזרח-תשע"ח

כנס המחקר המדעי של מכללת אורות ישראל
 
מכללת אורות ישראל מתכבדת להזמינכם לכנס מדעי בינלאומי
יהדות ארצות האסלם - השיבה למדינת ישראל
שיתקיים אי"ה ביום רביעי, כ"ד באייר תשע"ח, 9 במאי 2018
במכללת אורות ישראל-קמפוס רחובות
 
 
 
 

מושב פתיחה

מושב א'

 

מושב ב'

מושב ג'

מושב ד'

 

עליית יהדות

ארצות האסלם

 

יהדות ארצות האסלם והציונות

עלייה, קליטה והתיישבות

 

קהילות וחברה

אודיטוריום 9:15

יו״ר: הרב ד״ר משה רחימי

10:15 – 11:45 , אודיטוריום

יו”ר: ד”ר יעל קליין

12:00 – 13:30 , אודיטוריום

יור: הרב פרופ יוסף ריבלין

12:00 – 13:30 ,161 אולם

יור: גב'  בלהה גליקסברג

16:00 – 17:30 , אודיטוריום

יור: פרופ בן ציון רוזנפלד

ברכות:

פרופ’ יובל סיני

נשיא מכללת אורות ישראל

 

הרב פרופ’ רון קליינמן

יו”ר ישראלי של האיגוד

הבינלאומי למשפט עברי

 

גב’ בלהה גליקסברג

מפמ”ר היסטוריה ומפ”א

אזרחות בחמ”ד

 

הרצאה: הרב ד”ר רצון ערוסי

הכל מעלין לארץ ישראל -

הלכה למעשה בארצות האסלם

פרופ’ שמואל טריגנו

רגע לפני העלייה: מה קרה ליהדות

ארצות האסלם ערב קום המדינה?

 

פרופ’ שאול רגב

עליית יהודי עירק לארץ ישראל: בין

ציונות למשיחיות

 

פרופ’ אסתר מאיר-גליצנשטיין

נקודות מפנה בהיסטוריוגרפיה של

העליות מארצות ערב למדינת ישראל

 

פרופ’ אהרן ממן

הציונות במרוקו בראי הספרות

וממבט אישי

 

ד”ר יוסף שרביט

מגמות ברעיון המשיחי עם תקומת

ישראל

 

ד”ר אבי פיקאר

כור ההיתוך – המדינה ויהודי ארצות

האסלם

ד”ר אלישבע שטרית

עלייתם וקליטתם של גרעינים ממרוקו

בהתיישבות העובדת

 

ד”ר דרור חוברה

“עָלֹה נַעֲלֶה וְיָרַשְׁנוּ אתָֹהּ” – אבני נגף בהתמודדות עולי תימן בשנותיה הראשונות של המדינה

 

ד”ר חיים צבי אלבוים

“מי יפתור סוד קיומו של המקום?”

ראשיתה של ירוחם

פרופ’ אהרן גימאני

מאורעות אחרונים בקהילת היהודים

בעיר הבירה צנעא והעלייה ההמונית

מתימן

 

פרופ’ רינה לפידוס

יהודי אוזבקיסטן בשלהי התקופה

הסובייטית והעלייה למדינת ישראל

 

ד”ר נסים ליאון

מה מזרחי במעמד הביניים המזרחי במדינת ישראל?

 

 

 

הגות ותרבות

14:15 – 15:45 , אולם 161

יור: דר ראובן מאמו

 

 

 

 

פרופ’ אביעד הכהן

תרומתם של חכמי המזרח לפיתוח

“הלכות מדינה” במדינת ישראל

 

ד”ר יוסי בן-שבת

ר’ דוד בוזגלו: המשורר העולהֹ

 

מר רונאל עטיה

ניסיונם של עולי ג’רבה לשמר את דרכיהעיון התלמודי עם עלייתם לארץ

 


 

 
 
סיכום ונעילה
 17:45 – 17:30 , אודיטוריום
הרב ד”ר משה רחימי