כתיבה נכונה של מבחר מילים

פינת הלשון

​מכללת "אורות ישראל" – מיותר לשים גרשיים ("). כותבים מכללת אורות ישראל.
תואר ראשון כותבים כך: B.Ed. (B גדולה ונקודה, E גדולה ואחריה d קטנה ונקודה), ולא בכל צורה אחרת (כמו B.ED – אותיות גדולות בלבד או B.Ed – ללא נקודה בסוף).
כנ"ל גם לגבי תואר שני – .M.Ed.
ספרייה, מרכזייה – כותבים בשתי יו"דים.
יש לכתוב מסלול הגיל הרך (עם ה"א הידיעה) ולא מסלול גיל הרך.

 

חזרה לדף פינת הלשון

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל