לובש ציצית – הגיוני לומר כך או לא?

פינת הלשון
הגדרה במילון: אגודת חוטים מחוברים אל כל אחת מכנפות הטלית או אל שולי בגדים, מפות וכדומה. 
לפיכך, כאשר אנו אומרים "לובש ציצית", לכאורה אין זה הגיוני כי הציצית אינה מלבוש.
יש תופעה בסמנטיקה הקרויה מיטונימיה ופירושה המחשת מושג באמצעות אחר הקרוב אליו בזמן או במקום וכדומה. התוצאה המתקבלת היא ביטוי שאינו הגיוני לכאורה, אך הוא מובן בקלות בשל הסמיכות בין המושגים, למשל:
אני אכלתי את כל הקופסה  [=את מה שיש בה, וכמובן לא את הקופסה עצמה]
פתאום הגיעה המשטרה [=ניידת ובה שוטרים]
במסעדה אנו מזמינים חמוצים [=ירקות חמוצים]
נהניתי לקרוא את בשביס זינגר [=את הספר שהוא כתב]
האיש ביקש את ידה של חברתו [הוא ביקש את כולה, והיד מייצגת את השלם]
למפעל חסרות ידיים עובדות [=היד מייצגת את האיש העובד]
באולימפיאדה קיבל פרידמן את הזהב [=מדליית הזהב]
הקיבוץ קנה מאה ראשי בקר [=אנשי הקיבוץ קנו בהמות שלמות ולא רק את  ראשיהן. חלק הראש מייצג את השלם]
כך גם לגבי הציצית המייצגת את הבגד שאליו מחוברות הציציות. לפיכך אפשר לומר: לובש ציצית.

 

חזרה לדף פינת הלשון​

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל