ליבי במזרח - תשע"ט

כנס המדעי הבנלאומי של מכללת אורות ישראל

קול קורא

להשתתפות בכנס הבינלאומי השלישי

בנושא:
הקשרים בין יהדות ארצות האסלאם ליהדות אשכנז
חברה, תרבות וכללכלה
 
הכנס יתקיים אי"ה ביום רביעי כ"ד באייר תשע"ט (29 במאי 2019)
 
 

ליבי במזרח תשעט קול קורא