ללמוד וללמד

פתיחת הרשמה לשנת תשפ"ד

נפתחה ההרשמה לשנת תשפ"ד  לתואר ראשון (גברים) , ולתואר שני (גברים/ נשים) במקצועות רבים  והסבת אקדמאים .