לקויי למידה

המכללה רואה חשיבות רבה במתן מענה ללקויי למידה. בשלב זה ניתנים הקלות שונות במבחנים לבעלי אבחונים דידקטיים או פסיכולוגים. תוקפם של אבחונים אלו הוא לשש שנים. במידה מסויימת ישנה התחשבות גם בבעלי אבחונים שכבר אינם בתוקף. 
לפרטים נוספים יש לגשת לדיקן הסטודנטים - הרב ד"ר יוחנן קאפח ykapah@gmail.com.