מהו השימוש הנכון במילות היחס?

פינת הלשון

​לעתים שוגים הדוברים בהחלפת אות היחס "ב" במילת היחס "עִם". כדי להימנע משיבוש זה יש לזכור את הסימן "ב' הכלי", היינו: אות היחס ב' תבוא לפני המכשיר או האמצעי שהפעולה נעשית בו, ולא מילת היחס "עם", כגון:
1. אוכלים בכף ובמזלג [ולא עם כף ועם מזלג] 
2. כותבים בעט [ולא עם עט] 
3. נוסעים במכונית [ולא עם מכונית] 
4. רוחצים ידיים בסבון [ולא עם סבון] 
5. מנגנים בכינור [ולא עם כינור] 
6. עולים במעלית [ולא עם מעלית]
 שימו לב!
בשבוע הבא אמור להתקיים מבצע "הקש בדלת" [ולא על הדלת].

חזרה לדף פינת הלשון

 

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, מיכאל