מהו משפט דו משמעי ?

פינת הלשון
קראתי, והתלבטתי...:
 "עמותת צהר נתמכת על ידי קרן אביחי מיום הקמתה" [מיום הקמתה של מי? של עמותת צהר או של קרן אביחי?]
"במקום היו אם הכלה ואביה" [אביה של מי? של אם הכלה או של הכלה?] 
"זבוב עמד על ידי" [עמד לידי או עמד על היד שלי?]
"עולים בודדים יהיו זכאים לדיור במשך חמש שנים" [עולים ללא משפחה או מספר מועט של עולים?]
חומר למחשבה...

 

חזרה לדף פינת הלשון

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל