מה השימוש הנכון במילים מאוד; יותר?

פינת הלשון
המילים "מאוד" ו"יותר" יבואו לאחר התואר: יפה מאוד (ולא מאוד יפה), גדול יותר (ולא יותר גדול).
[בניגוד לאנגלית (לטובת דוברי האנגלית) שאומרים very nice].
ובהזדמנות זו: את המילה "מאוד" כותבים בוי"ו.
 
 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל