מה נאמר?...

בעין חינוכית (71)
רקע:
נוכח החדשות הקשות החליטה מערכת "בעין חינוכית" לקיים שיחה עם הרב יונה גודמן. השיחה התקיימה ביום שלישי בבוקר (ב' באדר תש"ע) – כמה שעות אחרי פרסום החדשות כי רב מפורסם מואשם במעשים פסולים. אם נתונים נוספים נודעו לאחר מכן הם לא נלקחו בחשבון בעת קיום השיחה.
 
 
שיחה עם הרב יונה גודמן
 
מראיין: האמת, אין לי שאלה. אני פשוט בהלם, מלא כאב.
זה בסדר, גם לי אין תשובות. תחושות של אֶבל, הלם, וכאב, של כולנו, הן טבעיות ומובַנות. בכלל, נוכח בשורות קשות צריך זמן לעכל, לסדר את הראש, לנסות להבין מה קורה. עדיף היה לשתוק, להמתין.
אך לא ייתכן להפקיר את הפרשנות החינוכית רק לעיתונאים ולשמועות זולות. לכן אולי נתחיל לחשוב יחד, וגדולים ממני ימשיכו ויעזרו לנו.
 
ואחרי הצער והכאב, יכול להיות שהוא באמת עשה מעשים כאלו? יכול להיות שאדם גדול ייפול כה נמוך?
אישית לא ישבתי בוועדה ואין לי סמכות לחוות דעה. בשלב מוקדם זה אוכל רק להשיב עקרונית האם יכול להיות שאדם שנחשב גדול ייפול. התשובה היא כן. חז"ל כבר לימדו אותנו כי "אין אפוטרופוס" (חולין יא) וגם אנשים גדולים יכולים ליפול.
 
אבל איך יכול להיות שאדם כלשהו ילַמד שיעורים נפלאים, יפעל שנים למען כולנו, וכך יעשה?
במקרה הנוכחי אני לא יודע מה היה – אך במישור העקרוני ייתכן שאדם יגדל בידיעותיו בתורה ולא יצליח לטפח במקביל את כל אישיותו ומידותיו. עצם לימוד התורה עלול להיעשות בצורה לא מספקת, ואזי היא לא נעשית 'סם חיים' אלא להפך (יומא עב). לא בכדי אמרו חז"ל "אל תאמין בעצמך עד יום מותך" (אבות ב'). אצל בני אדם, לעתים אור וצל משמשים בערבוביה. כך הקב"ה ברא את עולמו, תוך שהוא משאיר לנו הרבה שיעורי בית.
 
אבל גם במישור העקרוני – מה גורם למעשים כאלה?
הסיבות מגוונות ושונות מאדם לאדם. אצל אחד זו חולשה, ואצל אחר – יֶצר וחוסר גבולות; אצל אחד לעולם לא נדע, ואצל אחר – זו מחלה שתוקפת אותו: "אין אדם עובר עבירה אלא אם נכנסה בו רוח שטות". "והנה טוב מאוד – זה יצר הרע" (בר"ר ט).
 
אבל איך זה הולך יחד? מפעל חיים של הפצת תורה ומעשים כה פסולים?
אין ברירה אלא להבין שהעולם אינו מחולק לצבעי שחור\לבן. המציאות מורכבת. כולנו בני אדם, עם חולשות שחובה להתמודד אתן. יכול אדם לצבור זכויות, לעשות באמת מעשים מדהימים שאינם נמחקים, ובנושא אחד, קשה ומהותי, ליפול. זאת ועוד, לעתים אנו מחפשים אמת פשטנית ברמה של כותרות עיתון. אסור להיגרר אחרי ה'תרבות' של חלק מכלי התקשורת אשר כה אוהבים לעסוק באמירות חדות הנפרשות בכותרות ענק. חרף הקושי, אנו מחויבים לשמור על איפוק וכבוד כלפי כל הצדדים.
 
 
אז מה אתה רוצה שנעשה עם כל זה?
מוקדם להסיק מסקנות מפורטות. ודאי עוד יתבררו דברים וגם יופרחו שמועות שווא. צריך לדעתי להמתין. אך היות ואנו בסערה כעת, אני מוכן להתחיל לחשוב בקול, יחד אתכם. ראשית, "משה אמת ותורתו אמת". אנו מאמינים בקב"ה והוא לעולם לא יכזיב. תורתו והדרכותיו לא יעזבונו, גם אם יש בני אדם שנכשלו בצורה קשה. זה עוגן של יציבות ובו נמשיך לדבוק; שנית, עצם הסיפור יוצר לנו כבר עתה גם שיעורי בית אישיים: לראות איך אנו בונים את אישיותנו, את מידותינו; איך דווקא עכשיו מוסיפים קדושה וטהרה; איך מעמיקים את הקפדתנו על גבולות התנהגות ברורים; איך הופכים את התורה שאנו לומדים לתורת חיים הבונה את המידות ואת המעשים באור הקב"ה ורצונו.
 
ומעשית מה עושים?
מה שאמרתי הוא מעשית. בניין המידות שלנו, תיקון התורה שלנו – אלו דברים מעשיים. אפשר גם להוסיף דברי חיזוק לכול מי שפונה ומתלונן כשנדמה שנעשים לו דברים לא ראויים. צריך ללמוד מזה לפעול ולא לשתוק, לשם שמים ובצורה הגונה ושקולה, אם נדמה למישהו כי אדם מבוגר מתנהג בצורה פסולה. זאת במקביל למוּדעות המחודשת בדבר החובה של כל אחד מאתנו להיזהר בשימוש בכוחות גדולים שניתנו לנו. העובדה שיש בעולם נפילות מלמדת אותנו עד כמה עלינו להבין ולאמץ את ההדרכות של חז"ל בתחומים אלו. איש אינו חסין מכישלון והחיים הם מאמץ מתמיד למען יושרה וטהרה.
 
במחילה, מה אנו צריכים עכשיו לחשוב על כלל הרבנים?
דווקא בזה אני מלא הערכה. על היכולת, תוך ידיעת הסערה שתתעורר, לקום ולפעול. זה גילוי של מנהיגות וגבורה. הרי ברור שיש מי שינסה 'לתפוס טרמפ' כדי להשמיץ את כל הרבנים בגלל האשמות נגד יחיד. אך הם החליטו, מתוך הדרכתה של אותה תורה שיש חלילה המערערים עליה, כי אם הם רואים שנעשה עוול, הם אינם מחפים ואינם שותקים. דווקא זו הנקודה הטובה שבסיפור: העובדה שיש נכונות לשלם מחיר ציבורי ולהתייצב למען האמת והתורה. זה שרבנים כה שונים, אשר בסוגיות אחרות חלוקים ביניהם במחלוקת של תורה, פועלים כאיש אחד בנושאי יסוד מזכיר ומראה לנו כי יש לנו מנהיגות עם עוצמה, שפועלת לשם שמים וללא משוא פנים.
ואחרי כל אלה עלינו לזכור שני דברים. ראשית, טרם נעשה בירור מסודר וחוקי במסגרת מערכת המשפט הישראלית – אותו ניתן לעשות כלפי מעשים בעלי אופי פלילי. לשמחתנו, תורתנו אינה מסתפקת בתחומים הצרים המטופלים במשפט ודורשת מכולנו הרבה מעבר לכך. שנית, נכון לשיחה שלנו קיימת הכחשה גורפת של הרב כלפי ההאשמות המיוחסות לו וכול עוד לא יוכח אחרת עלינו לכבד זאת.
 
מה יהיה אתנו?
למען ה' ותורתו, אנו נתגבר ונמשיך בדרך. מתוך ענווה וצניעות אישית. לא השתנה דבר בעצם הצורך והחובה לחבר בין עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. נמשיך ללמוד תורה ולקלוט עלייה; לשרת בצבא ולפעול למען צדק חברתי; לסייע לחלשים ולבנות את הארץ. כמונו, גם הציבור הרחב יודע להבחין בין מעשים פסולים של יחיד זה או אחר, ובין מאות אלפי אנשים המנסים לחיות חיי תורה המתגלים בארץ. יש לנו תפקיד ועלינו לפעול ביתר שאת כדי למלאו. נוכח קושי ושבר אפשר להיחלש או אפשר להתאמץ ביתר שאת. חובתנו לבחור באפשרות השנייה ומכוחה להפיץ אורה.
 
 
 

 

 

 

 

מחבר:
הרב יונה גודמן