מה נכון לומר: "בשעות" או "בין השעות"?

פינת הלשון

​נכון לומר: המשרד פתוח בשעות 8:00–10:00; בין 8:00 ל-10:00; מ-8:00 עד 10:00. ולא: המשרד פתוח בין השעות 8:00–.10:00

 

(מתוך לאה צבעוני, עיינו ערך עריכה, מכתבים רשמיים)

 

חזרה לדף פינת הלשון

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל