מה נכון לומר: סוּכֶּרֶת או סַכֶּרֶת?

פינת הלשון
השם התקני הוא סוכרת (מלשון סוכר). בהשפעת משקל המחלות (כמו אדמת, חזרת, שעלת וכדומה) הפכה המחלה בלשון הדיבור לסכרת. בשנים האחרונות, בין היתר בעקבות הקמת "ארגון חולי סוכרת בישראל", חוזרת ומשתרשת הצורה התקנית.
(רוביק רוזנטל, נכון לא נכון, מתוך האינטרנט) 

חזרה לדף פינת הלשון

 

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל