חינוך מיוחד - התמחות בקס"ם (קשיים סנסו-מוטוריים) ​

חינוך מיוחד מורכב
ד"ר אביה גוטמן
אביה גוטמן

התמחות בקס"ם -קשיים סנסו-מוטוריים
חינוך מיוחד מורכב

קשיים סנסו-מוטוריים (תחושתיים-תנועתיים), הם ליקויים הגורמים לקשיים התפתחותיים בילדים בעלי צרכים מיוחדים, כגון ליקויים במוטוריקה גסה ועדינה, התמצאות במרחב ועוד.

קשיים אלו משפיעים על הילד בתחומים רבים:

  • בתחום הפיזי – נכויות מוטוריות וקשיים סנסו-מוטוריים בדרגות שונות;
  • בתחום הקוגניטיבי – מליקויי למידה קלים ועד פיגור עמוק;
  • בתחום החברתי וההתנהגותי – קשיים בתקשורת הבין-אישית ובתהליך הסוציאליזציה;
  • בתחום הרגשי – קשיים בבניית דימוי עצמי, ותחושת מסוגלות ויכולת;
  • בתחומי התרבות והסביבה – קשיים בהבנה ביחסי הגומלין בין האדם והסביבה.

 

לקשיים אלו השפעה ניכרת על תהליכי למידה וחשיבה, מרכישת מושגים ומיומנויות תפקודיות בגיל הרך ועד ללמידה אקדמית של מיומנויות קריאה, כתיבה וחשבון בגיל בית הספר. הבנה של הגורמים ושל אופי הליקוי הסנסומוטורי תאפשר למורה להתאים כלים הוראתיים ייחודיים המתאימים לילד עם הצרכים המיוחדים בהתאם לקשייו, לרמתו ולצרכיו של הילד, משלב המוכנות וכיתה א',  ועד לשלבים מתקדמים בלימודים.

במוקד קס"ם ניתן דגש על היבטים טיפוליים בגישות שונות: (1) אימוץ אלמנטים מסוימים מהתחום הסנסומוטורי בריפוי בעיסוק המתאימים להוראה; (2) הוראה מותאמת ללקויי למידה (3) הידרותרפיה.

מטרות
  1. להכשיר מורה בעלת הבנה מעמיקה בתהליכים נוירולוגים-התפתחותיים, המשפיעים וגורמים לליקויים בילדים בעלי צרכים מיוחדים;
  2. להכשיר מורה בעלת ידע נרחב בקשיים בהתפתחות הסנסומוטורית ולהתאים דרכי הוראה ייחודיים המתאימים לילדים עם צרכים מיוחדים, דבר המאפשר להביא לקידומם האופטימלי;
  3. להכשיר מורה בעלת התמחות וידע כוללני נרחב בהידרותרפיה – טיפול באמצעות מים, המשמש כלי עזר משמעותי וחשוב המקובל בבתי ספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
נושאי הלימוד

הלימודים במכללת אורות ישראל מבוססים על ארבעה תחומים: לימודים תורנייםלימודים כלליים ,עבודה מעשית רגילה בשנה ב' ועבודה מעשית בצורה של אקדמיה כיתה בשנה ג'.

ולימודים דיסציפלינריים - קורסים לדוגמא :

בתחומי החינוך המיוחד והמשלב: למהות החנ"מ , לקות שכלית, ליקויי למידה, מעבדה לאבחון ולטיפול, לקויות שמיעה וראייה, התפתחות שפה, הספקטרום האוטיסטי ועוד.
בתחום האמנות: מוזיקה ככלי טיפולי, תאטרון בובות, תקשורת וקולנוע, מחול ותנועה ועוד.
בתחום הפסיכולוגיה: מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית, תקשורת בין-אישית, העשרה אינסטרומנטלית, למידה מתווכת ועוד.

 

תוכנית לימודים תשפ"ד

 

 

ד"ר אילה הכהן
ד"ר שמרית צור
ד"ר רחלי ברטוב