מזכירות רישום

כהן לירן
מזכירת רישום
טלפון:
089485622
כתובת דוא"ל:
liran@orot.ac.il
יחיא מיטל
מזכירות רישום
טלפון:
08-9485628
כתובת דוא"ל:
meitaly@orot.ac.il

מזכירות רישום