מחנכים באמונה - דינה הכהן

דפי מאורות (5772-41)
תרצ"ה–תשס"ב (1935–2002)
 
 

"דינה הכהן ז"ל ייצגה בעיניי אידאל. כה רבות אנו מחפשים את חכמת המיזוג  בין יראה לחכמה, בין חובת האדם לא-להיו לחובתו כלפי בשר ודם, בין יכולת הנהגה ועשייה ציבורית לצניעות וענווה, בין גדלות אנושית לחום הלב. כסבור אני, שיותר מכל אדם שפגשתי בחיי, מיזגה דינה ז"ל את כל התכונות הללו באופן מושלם, כמעט בלתי נתפס. תלמידה חכמה, מרצה בחסד, בעלת השקפה פתוחה ומשכילה, ועם זאת רעיה ואֵם בכל נימי נפשה, בעלת רגישות מופלאה לכל אדם, ולא ניכר שוע לפני דל". כך מתאר הרב אמנון בזק את דינה הכהן.
דינה התגוררה בירושלים ולימדה הוראה במכללת תלפיות. כמו כן לימדה במגוון מוסדות לנשים, כולל המדרשה לבנות באוניברסיטת בר-אילן ומכון אורה. תוך כדי עבודתה החלה לפתח את הנושא שבו עסקה כל חייה – הדרכת כלות וחינוך לחיי משפחה. דינה הדריכה גם מדריכות כלות, מורות ורבניות. בכל שאלה הלכתית פנתה לרבנים ויחד אתם הגיעה לפתרון הלכתי. היא אף פיתחה תכנית לימודים רב שנתית "הכנה לחיי משפחה". בו בזמן עסקה דינה בבניית משפחתה וגידלה את שמונת ילדיה.
ספרה בדרך יהודית: פרקים בענייני מוסר במשפחה וחברה יצא לאור על ידי מחלקת הפרסומים של משרד החינוך בשנת 1983, ובשנת 2009 יצאה מהדורה מחודשת הכוללת דברי זיכרון ומאמרים נוספים מפרי עטה. הספר מציע כלים להתמודדות עם ערכי המשפחה והמוסר, הצניעות והאהבה, העולים מתוך דרכה של היהדות, אל מול התהליכים העוברים על החברה כולה בתחומים אלה בתקופה המודרנית. בין היתר עוסק הספר בנושאים:
·         התמודדות עם מבוכת המשבר המוסרי והערכי
·         יחס עמוק ליצר לב האדם
·         התבוננות פנימית בסוגיות חיי האישות לאורה של תורה
·         מעמד האישה
·         מושגי טומאה וטהרה בעולם מדעי
 
לעיון נוסף
דינה הכהן (עריכה מחודשת בעז אופן), בדרך יהודית :פרקים בענייני מוסר במשפחה וחברה, ירושלים (משפ' הכהן) תשס"ט.·  
הרב אמנון בזק, "ושם אשה גדולה", באתר: http://www.etzion.org.il/dk/1to899/852mamar1.htm
 
 
 

 

מחבר:
צורן, עמליה
דוא"ל: