מחנכים באמונה - "דרשו ה' בהימצאו, קראוהו בהיות קרוב" (ישעיהו נה)

דפי מאורות (5771-56)
דברי הנביא ישעיהו המופיעים בכותרת מהווים פנייה רוחנית והדרכה אישית אליי ואליך.
 
 
על כל אחד מאתנו, אישית, לדרוש את ה' בהימצאו. הבעיה היא שלא קל להבין את כוונת הכתוב. היעלה על הדעת שה' נמצא רק לפעמים וכי רק אז צריך "לדרוש" אותו? חז"ל נתנו תשובות שונות לעניין. המפורסמת ביניהן, הקשורה לימי התשובה שאנו ניצבים בהם, היא כי ה' כביכול זמין ונגיש יותר ליחיד בעשרת ימי תשובה (יבמות מט). דווקא בימים אלו עלינו לדרוש את ה'. אחרים פירשו שהקב"ה מצוי יותר למי שחי בארץ הקודש (מצודת דוד במקום). מכאן כי דווקא אנו, שזכינו לחיות בארץ הזאת, צריכים לחוש אליו קִרבה גדולה יותר. פרשנים אחרים דיברו על מקומות המסייעים לחוש את קרבת אלוקים, כמו בתי כנסיות ובתי מדרשות (ירושלמי, ברכות צז, פרק ה, הלכה א).   
מכאן כי הנביא קורא לנו, דורשי ה', לחפשו דווקא במקומות או בזמנים שבהם אנו עשויים לפגשו. עלינו לזהות את הרגעים שבהם הוא "נמצא" עבורנו ולפנות אליהם. ברם אליה וקוץ בה. הדרכה זו של "היכן למצאו" סיפקה אולי לדורות עברו. בדור שלנו, איני בטוח כי האדם בכלל שואל את עצמו היכן ה' ורוצה "לדרשו". עבורנו, גם הרישא של הפסוק מהווה בשורה והדרכה. עלינו לחנך את עצמנו ואת תלמידינו, בימים אלו ולאורך השנה כולה, לרצות לדרוש את ה'; לרצות לחפשו ולפגשו.
 
 

 

 

 

מחבר:
גודמן, הרב יונה