מחנכים באמונה -הרב אליעזר אלינר – איש חינוך ויקיר ירושלים

דפי מאורות (5772-47)
אליעזר אורדאנג נולד והתחנך ברוסיה. למד בישיבה בריגה ועם זאת עמד בבחינות הבגרות בגימנסיה הריאלית בעיר. לאחר מכן למד כימיה באוניברסיטת ריגה ובהמשך למד בבית המדרש לרבנים בברלין.
 
 
בשנת תרפ"ז עלה לארץ ישראל ולמד באוניברסיטה העברית בירושלים יוונית, היסטוריה קלאסית וידיעת הארץ. באותה תקופה היה יושב ראש "יבנה", ברית הסטודנטים הדתיים, ופעיל בתנועה למשמרת השבת, שחבריה היו עוברים ברחובות ירושלים לקראת כניסת שבת ומזכירים לסוחרים לסגור את חנויותיהם. על פי המלצת הרב קוק שינה את שמו לאלינר.
בשנים תרצ"ד–תש"א לימד מקצועות קודש בתיכון "מעלה" ובבית המדרש למורות של "המזרחי". בשנים תש"ב–תש"ה ניהל את בית הספר של "המזרחי" בבני ברק. לאחר תום מלחמת העולם השנייה נשלח לאיטליה לקיים פעילות חינוכית במחנות עקורים. בשנת תש"ז חזר לארץ ישראל והיה סגן מנהל בית המדרש למורות של "המזרחי" בירושלים ובשנים תשי"ב–תשי"ז  ניהל את הסמינר ושינה את שמו ל"אפרתה". מאז ועד לפטירתו עבד במחלקה לחינוך ותרבות תורניים של הסוכנות היהודית, חיבר תכניות חינוכיות והדריך מורים בגולה, בעיקר על ידי התכתבות. כמו כן תכנן וערך קורסים למורים לגולה.
בשנים תשכ"ז–תש"ל לימד תפילה ותורה שבעל פה באוניברסיטת תל אביב. במסגרת עבודתו זו היה שותף לשתיים מהיצירות הקיימות בכל בית דתי לאומי: סידור רינת ישראל ומפעל דעת מקרא. בתחילת תש"ז פנו הרב שלמה טל וראשי האגף לחינוך דתי לרב אלינר להשתתף עמם בהכנת סידור בהיר ומסביר פנים לנוער. הרב אלינר היה זה שעמל על הגהת הסידור, זיקק את נוסחו ואף תרם לעיצובו בדרך שבה מופיע כיום. אהבתו השנייה הייתה התנ"ך. הוא היה מיוזמי חידון התנ"ך והשתתף בהכנת השאלונים והיה חבר בצוות השופטים. כמו כן שימש כמגיה ואחד מן היוזמים בהוצאת תנ"ך קורן. החל משנת תשל"ה היה חבר מערכת במפעל דעת מקרא וחיבר את הפירוש לספר שמואל.
על שמו נקראה הוצאת הספרים של המחלקה לתרבות תורנית של הסוכנות היהודית – ספריית אלינר.
 
לעיון נוסף:
·         שינובר צבי, דמויות מופת בציונות הדתית; אישים ופועלם, מכון מופ"ת, תשס"ח
·         הרב דרוקמן חיים, "מפת הדרכים של ירושלים", באתר ישיבת בית-אלhttp://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=1490
 
 
 
 

 

 

 

מחבר:
פולצק, בועז