מחנכים באמונה - הרב יעקב ברמן

דפי מאורות (5772-35)
תרל"ח–תשל"ד (1878–1974)
 
 
"אין להעמיד את היהדות בארץ ישראל רק על הכַּשרות והשבת בלבד. כל דבר אנושי, כל המדעים, בנין הארץ ושפורה, התקדמות הציבור בקולטורה, במדעים ובנמוסים [...]
אצלנו צריכים להקרא קנייני יהדות, רכוש ארצנו ועמנו"  (מתוך דברים שנשא הרב ברמן בועידה העולמית  של  המזרחי ב-1929).
הרב ברמן נולד בליטא, הוסמך לרבנות ולמד משפטים, פילוסופיה וחינוך באוניברסיטה. בשנת 1900 החל בפעילותו הציונית והחינוכית במסגרת תנועת "המזרחי". בשנים 1910–1920 כיהן כרב העיר ברדיצ'ב. ב-1921 עלה לארץ והחל לעסוק בחינוך. ב-1922 ניהל את בית הספר "נצח ישראל" והיה חבר ועד החינוך. ב-1924 נתמנה למפקח על בתי הספר של "המזרחי", משרה שכיהן בה למעלה משני עשורים. בשנים אלו עודד חיבור ספרי לימוד לבתי הספר הדתיים והיה בין מחברי תכנית הלימודים לבתי הספר היסודיים של "המזרחי" שהתפרסמה בשנת 1932. ב-1946 נתמנה לחבר "המרכז העולמי של המזרחי".
בשל המחסור במורים בבתי הספר הדתיים שנוצר כתוצאה מהעלייה ההמונית ייסד הרב ברמן ב-1950 בירושלים את "המכון התורני הפדגוגי" שהכשיר להוראה בחורי ישיבה מ"היישוב הישן". הוא היה מעורה בכל המתרחש בבית המדרש, הכיר כל תלמיד והתייחס לתלמידים כאילו היו ילדיו. מדי שבת כינס את תלמידי בית המדרש בביתו למסיבת עונג שבת ונהג לשיר אתם. היה בעל חוש אסתטי מפותח ונהג להקפיד מאוד בלבושו. לתלמידיו הסביר שההקפדה על הלבוש וקישוט נאה של הבית מצביעים על נפש השואפת לשלמות. ב-1956 עבר המכון לרחובות והוכר על ידי משרד החינוך כבית מדרש להכשרת מורים.
בשנת 1968 קיבל הרב ברמן את פרס ישראל על מפעלו החינוכי.
קמפוס רחובות של מכללת אורות ישראל נקרא "מורשת יעקב" על שמו של הרב ברמן. ישיבת ההסדר "אורות יעקב" שבקמפוס, קרויה גם היא על שמו.
 
לעיון נוסף:
·         אלבוים-דרור, רחל, החינוך העברי בארץ-ישראל, יד יצחק בן-צבי, ירושלים תש"ן
·         מכמן, ברוריה, " 'תכנית הלימודים לבתי הספר העממיים של המזרחי' משנת תרצ"ב", בתוך: דון-יחיא, אליעזר (עורך), בין
      מסורת לחידוש, בר-אילן, רמת-גן תשס"ה, עמ' 199–224
·         קיל, יהודה, "יסודותיו, תולדותיו, לבטיו וגידוליו של החינוך הממ"ד", בתוך: עזריאלי, יהודה (עורך), החינוך העברי בגבורותיו,
      המרכז לחינוך דתי, ירושלים תשמ"ז, עמ' 163–187
 
 

 

 

 

מחבר:
מכמן, ברוריה