מחנכים באמונה - ה"שלוחים" של חב"ד

דפי מאורות (5772-25.5)
"עליכם לקחת את מפת העולם, לחפש שם מקום שאין בו עדיין שליח ולצאת לשם כדי להפיץ יהדות" (הרבי מלובביץ').
שלוחי הרבי מלובביץ' הם חסידי חב"ד שנשלחו לאלפי נקודות ברחבי העולם כדי לחזק את היהדות והאמונה אצל יהודים הנמצאים במקום ולעודד את לימוד התורה וקיום המצוות. כל אלו מכוונים לזירוז ביאת המשיח ולהכנת העולם לקראת הגאולה.‏ יש‏ כ-4,000 שלוחים המפעילים כ-3,500 מרכזים ומוסדות ברחבי העולם‏. מתוכם כ-600 שלוחים בישראל.‏
 
 
רעיון השליחות היה קיים בתנועת חב"ד, ולמעשה בתנועת החסידות כולה, עוד מימי היווסדה. השלוחים אז היו שגרירים ניידים שהיו נוסעים מעיירה לעיירה ומכפר לכפר. הביקור הרשמי נועד לגייס כספים למטרות בוערות, כמו פדיון שבויים של בעל בית מרזח שלא עמד בתשלומיו לפריץ, פרנסת אלמנות ויתומים ומשלוח כסף ליהודים שהיגרו לארץ הקודש. ביקורם של השלוחים בקהילות היהודיות הנידחות היה מעודד רבות את התושבים המקומיים. שגרירים ניידים אלו היו מכונים בשם שד"ר (שלוחי דרבנן).
מושג השליחות הייחודי של חב"ד החל על ידי רבי שלום דובער שניאורסון, הרבי החמישי של חב"ד, ששלח שלוחים לגאורגיה, לבוכרה ואף לארצות הברית. המשיך בכך בנו רבי לוי יצחק שניאורסון ששלח את חסידיו כשלוחים נודדים כדי לחזק את היהדות במקומות שחסרו בהם רבנים (ברוסיה הקומוניסטית, בארצות הברית בעיקר בערי השדה ובצפון אפריקה), אך התנופה הגדולה ניתנה על ידי הרבי האחרון המוכר בשם הרבי מלובביץ', רבי מנחם מנדל שניאורסון. הפריצה הגדולה החלה בשנת תשי"ח, השנה שבה החל הרבי לדרוש מהחסידים ללא הרף לצאת לשליחות, כשהסיסמה הייתה "ופרצת". כך במשך השנים מספר השלוחים הלך וגדל.
טעות נפוצה היא לחשוב שמרכז חב"ד העולמי מממן באופן תמידי את פעילות השלוחים. שלוחים רבים אכן מקבלים מימון התחלתי עם בואם אל מקום שליחותם, אך לאחר מכן הם אינם מקבלים מימון מארגוני חב"ד שונים ועליהם לדאוג להכנסות ולתרומות לקיומו של בית חב"ד והפעילות המתקיימת בו.
מדי שנה מתקיים בניו יורק הכינוס העולמי השנתי של שלוחי חב"ד ברחבי העולם. במשך חמישה ימים הם יושבים יחדיו, פוגשים חברים, מחליפים חוויות וטיפים, ושואבים אנרגיה רוחנית מחודשת; הם משתטחים על קברו של מי ששלח אותם – הרבי מלובביץ', ומבקשים ממנו לעורר רחמים ולברכם שיצליחו בשליחות המיוחדת: להגיע לכל יהודי בעולם מתוך אהבה חסרת גבולות.
 
לעיון נוסף:
·         יצחק קראוס, השביעי: משיחיות בדור השביעי של חב"ד, תל-אביב 2007
·         אתר בית חב"ד: http://www.he.chabad.org/library/article_cdo/aid/1028094
 
 

 

 

 

מחבר:
פולצ'ק, בועז