מחנכים באמונה - זבולון המר

דפי מאורות (5772-49)
תרצ"ו–תשנ"ח (1936–1998)
 
 

​זבולון המר נולד בחיפה, למד בה בתיכון הדתי "יבנה" ובשנת 1945 הצטרף לבני עקיבא. הוא החל את דרכו החינוכית כמדריך ואחר כך כקומונר בסניף בני עקיבא בראש העין. במשך שנים רבות כיהן כחבר ההנהלה הארצית של בני עקיבא והטביע את חותמו על דרכה של התנועה. בשנת 1969 נבחר זבולון המר לכנסת השביעית. בשנת 1973 כיהן בתפקיד סגן שר החינוך. בשנים 1975–1976 כיהן בתפקיד שר הסעד בממשלתו הראשונה של יצחק רבין. בשנים 1977–1984 כיהן בתפקיד שר החינוך והתרבות. בשנת 1996 שב זבולון המר לכהן בתפקיד שר החינוך והתרבות. משנת 1997 כיהן גם בתפקיד שר הדתות וסגן ראש הממשלה. בתפקידים אלה כיהן עד מותו בשנת 1998.


מסכת פעולותיו, יוזמותיו וחידושיו כשר החינוך והתרבות מתפרשת על פני תחומים רבים ומגוונים. אלה העיקריים שבהם:  
• ביטל את שכר הלימוד בבתי הספר התיכוניים והנהיג חינוך תיכון חינם. הוא הנהיג לראשונה חינוך חובה בגני טרום-חובה בערי פיתוח ובשכונות מצוקה וביטל את שכר הלימוד גם בגיל הרך באזורים אלה; 
• פעל להעמקת החינוך הערכי (היהודי, הציוני, הדמוקרטי, הפלורליסטי) במוסדות החינוך. במסגרת זו הקים את מערכת בתי הספר של תל"י (תגבור לימודי יהדות), את היחידה להעמקת החינוך היהודי ואת המינהל לחינוך ערכי במשרד החינוך. כמו כן הנחה את בתי הספר לראות את עצמם כ"בתי חינוך" ולא רק כ"בתי לימוד";  
• הכניס לספרי הלימוד את תולדות מורשת יהדות המזרח;
• הנהיג תכנית לימודים מחייבת על השואה הנלמדת בכל כיתות י'; 
• הקים ועדה עליונה לקידום החינוך המדעי טכנולוגי. ועדה זו חוללה מהפך עצום במערכת החינוך והצעידה אותה לשנת ‏2000;  
• יזם הקמת רשת של מוסדות חינוך ותרבות יהודיים במדינות חבר העמים והניח את היסודות לפרויקט נעל"ה (נוער עולה ללא הורים); 
• עודד את בתי הספר והתלמידים להירתם באופן אישי למען החברה והקהילה באמצעות פרויקט "מחויבות אישית";
• פעל להעמקת מערכת הכשרת המורים בישראל וכניסתה למסלול אקדמי מחייב.
יחד עם מפעליו לשיפור החינוך וההוראה עמד בראש המאבק לשיפור מעמד המורים ושכרם. כמו כן הנחה את משרדו לקדם את שיתוף הפעולה עם ארגון ההורים הארצי ועם מועצת התלמידים הארצית. 

לעיון נוסף:
• נסים אליקים [ואחרים], בתוך: יצחק הקלמן (עורך) לזבולון: עיון ומעש – אסופת מאמרים לזכרו של זבולון המר, ירושלים: מחלקת הפרסומים, משרד החינוך התרבות והספורט, תשנ"ט.
• אתר הכנסת:  
• אתר משרד החינוך:

 
 

 

 

 

מחבר:
צורן, עמליה
דוא"ל: