מחנכים באמונה - יועצות הלכה במדרשת "נשמת"

דפי מאורות (5772-12)
"בפרקטיקה היומיומית של האזנה לפניותיהן של נשים בשאלות הלכתיות בעניני טהרת המשפחה [...] אני שואבת את הכח הדרוש מן התחושה המקננת בי שפרקטיקה זו מעצבת מידי יום מחדש מחויבות להלכה בתחום שעמד בפני קריסה. זרם הפניות ההולך וגובר [...] רק מוכיח שלא בקלות תוותרנה נשים על מחויבות כה עמוקה שנשתרשה במשך דורות על דורות" (טובה גנזל).
 
 

התחום ההלכתי הנוגע ליחסים שבין איש לאשתו הוא אחד הנושאים ההלכתיים העדינים והסבוכים ביותר. מחד גיסא הוא עלול להביא לאיסורי כרת ומאידך גיסא הוא דורש ערנות לאספקטים הנפשיים הכרוכים באינטימיות של הסוגיות המתעוררות בתחום. הקושי גדל בימינו עם השינוי שחל במעמדן של נשים בחברה ועם ההתפתחות העצומה שעבר מדע הגינקולוגיה. נוצרה תחושה כי בתחום זה מתהווה ניכור בין הסמכות ההלכתית ובין הנזקקים לה, תחושה שבאה לידי ביטוי בירידה תלולה במספר השאלות שנשאלו רבנים בתחום.
כך נולדה אצל הרבנית חנה הנקין בשנת תשנ"ח יוזמה להכשרת נשים לשמש כתובת ראשונה לפנייתן של נשים לייעוץ הלכתי. הנשים לומדות במשך שנתיים לימודים הלכתיים תובעניים: לימודי גמרא והלכה תוך בירור מקיף וממצה של כל הסוגיות הרלוונטיות מתוך מקורות מהתלמוד, ספרות הראשונים והאחרונים. רוב שעות הלימוד מוקדשות ללימוד מקורות בחברותא, לקראת השיעורים הניתנים מפי רבנים המתמחים בנושא. בערב ניתנים שיעורי השלמה בנושאים כמו פיזיולוגיה, גינקולוגיה, פוריות, פסיכולוגיה, זוגיות, אלימות במשפחה וכדומה. לאחר כשנתיים נערכות בחינות סיום על ידי רבנים והנבחנות מקבלות תעודת הסמכה המכשירה אותן לשמש כיועצות הלכתיות לענייני טהרת המשפחה.
המטרה לא הייתה הענקת כושר לפסיקת שאלות כך שיבטלו את ההזדקקות לפוסק, אלא להביא לכך שבהיותן בקיאות במושגים ובבעיות ההלכתיות כמו גם בדפוסי הפסיקה שבתחום תהיינה היועצות מסוגלות לתווך בין הפונות ובין פוסקי ההלכה ולקבל תשובות מפורטות ומנומקות היטב לכל שאלה.
הכשרת היועצות אפשרה יותר ויותר את הנכחת הסמכות ההלכתית באורח חייהם של נשים מודרניות. העובדה שהשאלות ההלכתיות נדונו בין נשים, זו השואלת וזו הלומדת בתכנית היועצות, הקלה מאוד על הצגת מכלול העובדות הנלוות למצוקה ההלכתית המידית, דבר שאפשר בירור ממצה ומקיף של כל השאלות ההלכתיות ושל בעיות נוספות ולעתים עמוקות יותר, שהיו ביסודן של השאלות.
התכנית אכן זכתה להצלחה רבה ועשרות נשים הוכשרו לשמש יועצות הלכה ואף הותקן קו פתוח לשאלות הלכתיות הפעיל שעות רבות ביום, שישה ימים בשבוע. דרך הקו הפתוח סיפקו היועצות עד כה מענה ליותר מ-90,000 שאלות הלכתיות.
 
לעיון נוסף:
·         גנזל טובה, "לא פוסקות הלכה – על תכנית היועצות לענייני טהרת המשפחה", בתוך: דעות, 8, ירושלים, תנועת נאמני תורה ועבודה, תמוז תש"ס, עמ' 15–21
·         אתר נשמת: http://www.yoatzot.org/indexH.php
 
 
 

 

 
 

 

 

 

מחבר:
פולצ'ק, בועז